Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają członków rad oraz przedstawicieli samorządów i media do udziału V Forum on line, które odbędzie się 25 czerwca. 

ekran laptopa z informacją o Forum

Kolejne, V Forum  Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 25 czerwca 2021 o naszej stałej porze godz. 11;00 – 13:00. Tym razem będziemy rozmawiać o nowych wojewódzkich dokumentach strategicznych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych i spraw osób starszych w naszym regionie. Nasze zaproszenie na Forum przyjęła Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor ROPS w Białymstoku, która omówi te dokumenty i odpowie na Państwa pytania.. 

Przedstawimy też założenia projektu, który realizować będzie OWPRS w ramach Programu „Aktywni+”, W jego ramach oferować będziemy szkolenia, doradztwo i indywidualne wsparcie członków rad oraz vouchery. Zastanowimy się też nad pomysłami inicjowania powstawania nowych rad w regionie. W ramach projektu przygotujemy się m.in. do II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego..

OWPRS prowadzony jest przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Partnerem Strategicznym jest Województwo Podlaskie. Patronem medialnym jest portal podlaskisenior.pl

Zgłoszenia na Forum – owprs2020@gmail.com. Informacje: Informacje: podlaskisenior.pl

Aby obejrzeć  spot kliknij w zdjęcie poniżej:

Jan Oniszczuk, prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski

 

 

 

Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów