13.11.2019 odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego V Forum Aktywności Osób Starszych. Wzięło w nim udział aż 160 seniorów z różnych miejsc naszego województwa. Nasza grupa łomżyńska była najliczniejsza. 

Celem forum była wymiana doświadczeń i ukazanie różnych ciekawych form działań aktywizujących i edukacyjnych w środowiskach senioralnych. Wysłuchaliśmy wielu prelekcji i prezentacji poszczególnych grup seniorów działających w różnych środowiskach. Odbyła się debata oksfordzka na temat roli działalności aktywnych seniorów na zmiany lokalnych społeczności.  

Seniorzy to potencjał, siła i doświadczenie życiowe, które umiejętnie wykorzystane przez lokalne władze dają wymierne efekty. Urząd Miasta Łomża jest otwarty na sprawy seniorów, wsłuchuje się w postulaty, które mają na celu poprawę życia seniorów, jest przyjazny dla „wcześniej urodzonych”. Cieszymy się, bo nie wszędzie jest taka współpraca i zrozumienie między radami seniorów a urzędami.

Było też podsumowanie konkursu fotograficznego i wernisaż wystawy: „Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, kultura”, którą z wielką przyjemnością obejrzeliśmy. 

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów, Grażyna Czajkowska zaprosiła wszystkich na następne, VI Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych, do Łomży. Zaplanowano je na 15 października 2020 roku. Kolejne spotkania będą odbywały się w różnych miastach naszego województwa.

Reasumując – spotkania takie są bardzo pouczające, można skorzystać ze sprawdzonych doświadczeń i ciekawe formy pracy przenieść na ” własne podwórko”. Najważniejsza jest jednak integracja środowisk senioralnych naszego województwa i zainteresowanie samorządowych władz województwa. Na Forum byli obecni wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło.

Do zobaczenia za rok w Łomży.

(zdjęcia: Marta Kopeć)

Danuta Waśko
Podlaska Redakcja Seniora Łomża