Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German „.i niech przemówi ten kamień…” (Ach, dzieci – Tadeusz Kubiak).

Formularz Zgłoszeniowy Konkursu należy przesłać w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
Wyniki ogłoszone zostaną w czasie biesiady literacko-muzycznej  23 listopada 2019 r.

 

 

Karta zgłoszeniowa (kliknij)

Regulamin Konkursu (kliknij)

Szczegóły: www.zapisy.zok.com.pl.

Źródło: Zielonogórski Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów

Opracowanie: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok