4 października 2018 r. w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i województwa, wyższych uczelni białostockich, kościoła katolickiego, kościoła prawosławnego oraz miejskich placówek kulturalnych i organizacji pozarządowych, z którymi Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje.

Zebrani gorącymi brawami powitali założycieli Uniwersytetu – prof. dr hab. Wojciecha Pędicha, Barbarę Pacholską z WOAK i jego pierwszego prezesa Czesława Kryszkiewicza.

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1994 z inicjatywy prof. dr hab. Wojciecha Pędicha i prof. dr hab. Władysława Serczyka, przy współpracy białostockich wyższych uczelni i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Patronat naukowy nad nim sprawuje Uniwersytet w Białymstoku.

O działalności UTW mówiła obecna prezes – Maria Szulga: „W ciągu 24 lat istnienia do UTW przystępowała coraz większa liczba studentów. Obecnie w zajęciach uczestniczy około 600 osób. Seniorzy mogą tu pogłębiać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, spełniać marzenia. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć fakultatywnych i pracy w sekcjach, których jest ponad 40. Słuchacze chętnie i aktywnie uczestniczą w pracach tych sekcji, czują się potrzebni, pracują z dziećmi i młodzieżą, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie, wzajemnie sobie pomagają, a najważniejsze, że nie siedzą samotnie w czterech ścianach swojego domu”.

Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski stwierdził, że: „to bardzo ważne, aby starsi mieszkańcy Białegostoku mieli swoje miejsca do aktywności intelektualnej, sportowej i artystycznej. UTW jest takim miejscem, cieszę się, że istnieje i możemy go wspierać”. Zwracając się do studentów, życzył im, aby jak najdłużej studiowali, żartując jednocześnie, że takich życzeń nigdy nie składałby studentom studiów dziennych.

Dr Jerzy Halicki przekazał Zarządowi i wszystkim słuchaczom pozdrowienia i życzenia od rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. Roberta Ciborowskiego. Jednocześnie zaznaczył, że UTW jest w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musi przechodzić kolejnych reform, jakie dokonują się w szkolnictwie wyższym, może natomiast skupić się na spokojnej pracy dydaktycznej.

Dyrektor WOAK Cezary Mielko dodał, że ma wielką satysfakcję, iż ośrodek kultury, który reprezentuje, uczestniczył w powstaniu UTW i życzył dalszego tak wspaniałego rozwoju uczelni, obiecując stałą współpracę i wsparcie w działaniach.

Następnie prezes UTW Maria Szulga dokonała uroczystej immatrykulacji dziewięciu nowoprzyjętych studentów.

Wykład inauguracyjny „ Wokół godności osób starszych. Wybrane aspekty” wygłosiła prof. Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku, cytując myśli greckich filozofów oraz nawiązując do art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem władz publicznych. Jako przykład współczesnego człowieka godnego szacunku przedstawiła profesora Wojciecha Pędicha, założyciela Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, zapoznając zebranych z jego osiągnięciami naukowymi oraz opowiedziała, jak wielkim poważaniem cieszył się profesor wśród studentów. Wykład nagrodzony został gromkimi brawami.

Uroczystość zakończył występ chóru UTW, który nawiązując do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, wykonał polskie pieśni patriotyczne.

Wszystkich zainteresowanych działalnością UTW w Białymstoku odsyłam do strony internetowej: utw.uwb.edu.pl

Maria Beręsewicz

Podlaska Redakcja  Seniora Białystok