Jak informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego – Katarzyna Krupicka „W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swoich skrzynkach pocztowych znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastkę”.

 

Kilka stosów złożonych papierowych dokumentów z logo ZUS _foto_pixabay.com

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ZUS rozpoczął wysyłkę imiennych, papierowych decyzji waloryzacyjnych. Emeryci i renciści dowiedzą się z nich, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Zostaną również poinformowani o przyznaniu i wypłacie w kwietniu dodatkowego świadczenia pieniężnego, tzw. „trzynastki”. Te ważne informacje emeryci i renciści otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Akcja wysyłkowa zakończy się w drugiej połowie maja tego roku. 

W marcu bieżącego roku ZUS zwaloryzował wszystkie emerytury i renty przyznane do końca lutego 2022 roku. Waloryzacja dotyczy 8,5 mln osób. W województwie podlaskim wyższą emeryturę lub rentę otrzymało 209 tys. osób. Są to emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czy też renty socjalnej wzrosła od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wynosi od marca tego roku 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

ZUS wypłacił już ostatnie trzynastki. Trzynasta emerytura brutto wynosi w 2022 r. 1338,44 zł. W tym roku z dodatkowego świadczenia nie jest potrącany podatek, jedynie składka zdrowotna w kwocie 120,46 zł. Trzynastka netto wynosi 1217,98 zł.

źródło: Informacja prasowa rzecznik ZUS z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok