Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki, gabinetu rehabilitacyjnego  –  tak można w skrócie określić dzienne  domy i kluby “Senior +”.

Ze społeczności ludzi starszych można wyodrębnić dwie grupy. Są osoby samodzielne, aktywne, które dzielą się swoim potencjałem i doświadczeniem z innymi, doskonale funkcjonujące w swoim środowisku – mówiąc wprost – dające sobie w życiu radę. Druga grupa to osoby niesamodzielne, zapomniane – prawie niewidoczne – najstarsze w tej grupie wiekowej. Właśnie im potrzebne jest wsparcie nie tylko ze strony najbliższych i środowiska, w którym żyją ale także ze strony rządu. Do nich adresowany jest istniejący od 2015 roku rządowy projekt Senior-WIGOR, który w zmienionej formie od 2017 roku nosi nazwę Program Wieloletni  “Senior +”. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby osób starszych, szczególnie mało aktywnych.

Co oferuje seniorom Program Wieloletni na lata 2015 – 2020 “Senior +”? Placówki, które uczestniczą w tym programie muszą zapewnić osobom starszym usługi socjalne, (opiekuńcze, rehabilitacyjne),  edukacyjne (np warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a także kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu), wycieczki rekreacyjne, aktywność ruchową ( kursy tańca). Poprzez organizowanie Dni Seniora i spotkań międzypokoleniowych, aktywizują społecznie ludzi starszych.

W całej Polsce od 2015 roku powstało wiele  dziennych domów  Senior-WIGOR.. W pierwszym roku funkcjonowania programu w  województwie podlaskim powstały dwa takie domy: w Łapach i placówka w Górkach Sypniewie koło Piątnicy. 26 stycznia 2018 roku w małej wsi Chełchy w powiecie kolneńskim otworzono kolejną  placówkę. Budynek dawnej szkoły podstawowej powstałej w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku został zaadaptowany na potrzeby seniorów i będzie teraz pełnił funkcję kulturalną i rehabilitacyjną. Takie kluby “Senior +” są doskonałą ofertą dla mniejszych gmin, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi, gdzie dostępność seniorów do ośrodków kultury i rehabilitacji jest utrudniony a opuszczone szkoły są wręcz wymarzonym miejscem na klub seniora.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że o seniorów należy dbać jak o dobro narodowe i właśnie jednym ze sposobów dbania o nich  jest systematyczne wdrażanie programu “Senior +”. W 2017 roku utworzono 131 placówek  dla seniorów. Tak więc na koniec ubiegłego roku działało w Polsce 257 placówek uczestniczących w tym programie.

Program Wieloletni “Senior +” na lata 2015 –  2020 skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. 28 listopada 2017 roku ruszyła kolejna edycja konkursu na 2018 rok , na którą rząd przeznaczył rekordowo wysoką kwotę 80 mln złotych. Przewiduje on powstanie 310 nowych  placówek dla seniorów. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, nie później niż do dnia 28 lutego 2018 roku.  “Senior +” odpowiada na stale rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w tego typu placówkach.

(foto: pixabay)

                                                                                            Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok