Anna Czartoszewska

***

Adoracja Krzyża –
Nawrócić się, to
wierzyć Bogu
Człowiek niesie krzyż w chmurach_pixabay.com

Żeby wierzyć Bogu,
trzeba wierzyć w Boga,
nie w tego własnego,
ale tego
ukrzyżowanego.

Więcej patrzeć na
krzyż, mniej w lustro,
więcej patrzeć na
krzyż, mniej w telefon.

Zamknąć się na śmierć
tego świata,
otworzyć na prawdę
zmartwychwstania.

Z pokorą ucałować
krzyż, w zwątpieniu modlić się
o wiarę.

Nawracać się
każdego dnia.

Józefa Drozdowska

***
Krzyż na szczycie góry na tle rozgwieżdżonego nieba_pixabay.com

Do krzyża Twego nad drogą rozpostartego
cieniem swym ulgę przynoszącego
modlę się dzisiaj serdecznie

Byś trwał w tym miejscu o każdej porze
by spotykał Cię człowiek który nie może
modlić się jeszcze

Byś wziął w swe ręce ramiona tego co kona
byś się pochylił nad tym co woła
jak ja do Ciebie o pomoc

Byś nie opuszczał tej drogi tej wioski
byś tulił do serca ich troski radości
byś swą okazał im siłę i moc

Do krzyża Twego z nadzieją postawionego
czule tak wszystkich witającego
przytulam swe czoło

Byś swą dobrocią mocą pomocą
czuwał nad nimi we dnie i nocą
z serca Cię proszę i wołam

Regina Kantarska-Koper

Wielki Piątek I
Drzewo, rosnące w kształcie krzyża_pixabay.com

wybacz mi Jezu
tak rzadko odwiedzam ogród
za potokiem Cedron
a moje modlitwy
zasypiają w pół słowa

syn Szymona z Kariotu
nieraz jest mi bratem
i częściej słyszę
w sercu zamiast dzwonów
pusty klekot kołatek

pianie koguta wytłacza na
twarzy pąsowe pieczęcie
nie wybieli winy
umywanie rąk

jednak
lęk nie zagłuszy
Boga w Człowieku
wierzę
lekarstwem na drzewo zguby
jest tylko Drzewo Zbawienia

więc wspomnij i na mnie
w swoim królestwie

19 II 2009   

Wielki Piątek II
Krucyfiks za kratą_fot. Joanna Pisarska

dźwigam krzyż ludzkiej podłości
miotają pomiatają mną szydercy
napawają się władzą bo mogą 
odsyłają od kłamcy do łgarza
od oszusta do tchórza
wydają sprzeczne decyzje
torturują psychicznie
chcą złamać unicestwić

ich prześladowania
ofiarowuję Chrystusowi
On mnie umacnia

im więcej razów
tym silniejsza się staję
a moi prześladowcy
trują się własnym jadem

2018

Urszula Krajewska-Szeligowska

Triduum Paschalne
Krzyż na tle nadmorskiego zachodu słońca_fot. Joanna Pisarska

Trzy dni: miłości, wiary i nadziei.
Razem z Chrystusem idź do Wieczernika.
Ileż miłości tu! Pan w Czwartek Wielki
Daje chleb życia.
Uciszmy serca. Wielki Piątek zaraz.
Umrze na Krzyżu Chrystus cały w ranach.
My na Golgotę idźmy z mocną wiarą
Pocieszyć Pana.
Ale nadzieja już w Wielką Sobotę
Się budzić zacznie, choć Go skrywa całun.
Cisza trwa nadal. Milczą dźwięki złote
Hymnów, chorałów.
A kiedy Wielka Niedziela nastanie
Lećmy do Niego, słysząc dzwonów bicie.
Nam daje Chrystus poprzez Zmartwychwstanie
Eden. Raj. Życie.

Joanna Pisarska

Krzyż
Darujcie słabość do światła
płynącego z Drzewa
Janusz Kwiek
Jezus Ukrzyżowany w pniu drzewa_pixabay.com

jest
we mnie
a ja
w nim

przybywa słoi

Jadwiga Zgliszewska

Moc Wielkiego Piątku
Jezus w koronie cierniowej, upadający pod ciężarem krzyża_pixabay.com

Twoja męka
– klękam…

Ogrójec
modlitwa
i krwawy pot…

pojmanie
biczowanie
zwieńczone
koroną cierniową
na Twojej głowie

dźwiganie krzyża
pomoc Cyrenejczyka
i chusta Weroniki

płaczące niewiasty
i ja – pośród nich
by… chłostać!?

Golgota
konanie…
Miłość doskonała
zbawiły świat
przez Zmartwychwstanie


Krzyż
Krzyż inkrustowany drogimi kamieniami_fot. Joanna Pisarska

krzyż
dwie linie pod kątem prostym przecięte
krzyż
przebite na wskroś – nogi bok i ręce
krzyż
wielkopiątkowy – przyniósł nam zbawienie
krzyż
w życiu każdego znaczy trochę więcej
niż
chcielibyśmy pokazać to światu
krzyż
jest także w geście kiedy się przebacza
krzyż
indywidualnie zawsze o nas świadczy
krzyż
chociaż w cierpieniu jest ileś rozpaczy
krzyż
lecz oprócz bólu zawiera też… ileś?
krzyż
bezmiar łaski oraz Największa Miłość!

fot. pixabay.com – pasek z krzyży na tle krwawo zachodzącego słońca, rozdzielający wiersze poszczególnych autorów