Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca br. dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Najubożsi świadczeniobiorcy otrzymają, także w marcu, zwrot nadpłaconego podatku.

Ustalone zasady waloryzacji:

  1. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi – 102,86%.
  2. Metoda waloryzacji – kwotowo-procentowa.

Oznacza to, że każde ze świadczeń zwiększa się o taki sam procent, a kwota podwyżki nie może być niższa niż 70 zł. brutto.

  1. Minimalna emerytura wzrośnie do 1100 złotych, a minimalna renta do 825 zł
  2. Dodatkowym warunkiem otrzymania gwarantowanej kwoty, w przypadku emerytur, jest posiadanie minimalnego stażu pracy: 20 lat dla kobiet i 25lat dla mężczyzn.

Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne:

  • dodatek dla sieroty zupełnej –417,27 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie –222,01 zł,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji –333,02 zł,
  • dodatek kombatancki –222,01,
  • dodatek kompensacyjny –33,30zł,
  • ryczałt energetyczny – 117,71 zł

Waloryzacja dokonywana jest z urzędu i nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków.
Osoby otrzymujące minimalne kwoty świadczeń z ZUS będą mogły liczyć w marcu także na zwrot podatku, który nadpłacili. Wszystko za sprawą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że osoba z minimalnym świadczeniem w kwocie brutto 1 029,80 zł, może liczyć na zwrot ok. 100 zł. ZUS uwzględni nadpłatę podatku w marcowej wypłacie.

 

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Białymstoku

 

 

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaski Senior Białystok