Białostockie Towarzystwo Esperantystów (BТЕ) i Objazdowa Szkoła
Muzyczna Lecha Mazurka (OSzM) w ramach wspierania ukraińskich
uchodźców organizuje bezpłatne zajęcia artystyczno-zabawowe.

plakat

– dzieci młodsze 7–12 lat,
– młodzież i dorośli.

W ramach tych zajęć uczestnicy, obok spędzenia miło czasu przy grach
i zabawach prowadzonych w języku polskim będą mogli również:

– zdobyć umiejętności gry na instrumentach: ukulele, gitara,
metalofon, keyboard,

– poznać tajniki międzynarodowego języka esperanto stworzonego przez
białostoczanina Ludwika Zamenhofa.

SPOTKANIA:

w każdy czwartek o godz. 16.00 w klubie esperantystów, ul. Piękna 3 (wejście od parkingu).

WIĘCEJ INFORMACJI:

BTE: Przemysław Wierzbowski, tel. 665 223 316 (po polsku, ukraińsku i rosyjsku)
OSzM: Lech Mazurek, tel. 510 401 101 (po polsku)

źródło: Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok