28 kwietnia, o godz. 15.30, na Wydziale Filologicznym UwB przy Placu NZS-u 1, w sali nr 47 im. profesor Marii Renaty Mayenowej odbędą się WARSZTATY Z PRAKTYKOWANIA ZNAKÓW KULTUROWYCH: MOBILIZACJA PAMIĘCI, CIEKAWOŚCI I OBSERWACJI

O rzece Białej, naszym Podlaskim Jordanie, zwanym przed wojną Pomyjką – wielce emocjonalna dyskusja, z nieuchronnym odbieraniem sobie głosu, z udziałem ekspertów odbędzie się w ramach otwartego Konwersatorium.

Tomasz Wiśniewski
BAGNOWKA.PL

Podlaska Redakcja Seniora Białystok