24 marca w Jasionówce odbyła się debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słomianki na temat wizerunku seniorów w Powiecie Monieckim i Gminie Jasionówka. Wśród starszych i młodszych mieszkańców powiatu próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: czy warto powołać gminną radę seniorów. 

publiczność siedząca na krzesłach słucha blondynki trzymającej w reku mikrofon

Przed debatą odbyła się uroczystość wręczenia nagród młodzieży, która zrealizowała filmy na temat starszych osób. Filmy były także w pewnym sensie głosem w tej debacie.

Debata miała formę dyskusji panelowej i wzięło w niej udział pięciu uczestników.
Byli to: 

– Cecylia Wyszyńska – uczennica kl. II z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach;
– Leszek Zawadzki – Wójt Gminy Jasionówka;
– Izabela Wałuszko – kierownik GOPS w Jasionówce;
-Wiesława Kitlas – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Słomianki, emerytka, działaczka społeczna;
– Jolanta Wołągiewicz z Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów Przedstawiciel Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy, ekspert ds projektów w Stowarzyszeniu Szukamy Polski (SSP).

Debatę prowadziła Bożena Bednarek, redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl wiceprezes Stowarzyszenia Szukamy Polski, wiceprzewodnicząca Białostockiej Rady Seniorów. 

Każdy z panelistów odpowiadał po kolei na cztery pytania, czas odpowiedzi na pytanie to dwie minuty.

1.Jaki jest obraz seniorów z Powiatu Monieckiego Gminy Jasionówka, widziany oczami uczestników tej debaty?
2. Dzielić czy łączyć pokolenia? O czym i jak rozmawiać ze starszymi ludźmi? Jak dbać o osoby starsze?
3. Jak można aktywizować osoby starsze i zachęcić je do aktywności? Jak docierać z informacją do seniorów w gminie? Po co seniorom kultura?
4. Czy powinna powstać Gminna Rada Seniorów Gminy Jasionówka? Jakie korzyści może przynieść dla samorządu, instytucji samorządowych i mieszkańców, w szczególności dla seniorów?

W opinii panelistów i publiczności debatą była bardzo ważna i potrzebne są następne. Jednoznacznym wnioskiem z debaty jest to, że rada seniorów powinna powstać oddolnie.
Debata została przygotowana z pomocą Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów

Debatę zorganizowano w ramach projektu „Wiek nie wyznacza granic” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

foto: archiwum redakcji

Podlaska Redakcja Seniora Białystok