Od 1 czerwca 2022 r. zmieniają się limity dorabiania do renty i emerytury. Zmiany dotyczą przede wszystkim emerytów uprawnionych do pobierania wcześniejszej emerytury oraz rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Od czerwca będą oni mogli dorobić więcej do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Limity dorabiania do emerytury i renty zmieniają się co trzy miesiące. Jak podaje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego Od czerwca do sierpnia górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4364,70 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej granicy nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między czerwcem a sierpniem nie powinien być wyższy niż 8105,80 złotych brutto. To ważne, by osoby, których dotyczą progi dorabiania, znały te wartości, bo dzięki tej wiedzy można świadomie zwiększyć budżet domowy i uniknąć ryzyka zmniejszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS”.

Na rozłożonych banknotach i monetach leży kalkulator i legitymacja Emeryta-Rencisty ZUS

Pułapy dorabiania na wcześniejszej emeryturze bądź rencie od czerwca wyliczane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. W porównaniu do poprzedniego okresu, czyli od marca 2022 r. do końca maja 2022 r. najniższa granica dorabiania wzrosła o 168,10 zł, a próg 130 procent przeciętnego wynagrodzenia wzrósł aż o 312,10 zł. Dorabiających emerytów i rencistów obowiązują limity przychodów. Jest to nie więcej niż 70 procent przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zarobki mieszczą się w przedziale 70-130 procent takiego wynagrodzenia, wówczas świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Po przekroczeniu 130 procent emerytura lub renta nie będzie przez ZUS wypłacana.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca br. do lutego 2023 r. wynosi:

– 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Limity przychodów podczas dorabiania do świadczeń nie dotyczą osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po  65. roku życia. Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto). W takim przypadku, kiedy przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą dorabiać renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych. Zasada ta dotyczy też rencistów, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.  Przywilej ten dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. W sytuacji, kiedy pobierana renta rodzinna jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej  emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, osoby uprawnione do tego świadczenia mogą również zarobkować bez ograniczeń.

Źródło:  Informacja prasowa ZUS z 19 maja 2022 r.
Fot. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zredagowała:  Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok