Wysoka inflacja pod koniec roku 2021 spowodowała, że w marcu 2022 emeryci i renciści otrzymają wyższą, w porównaniu do ostatnich lat waloryzację emerytur i rent. Zgodnie z zapowiedzią rządu marcowe emerytury i renty są większe o 7 procent. Na konta emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe do 1, 5 i 6 dnia każdego miesiąca trafiły już pierwsze, zwaloryzowane wypłaty.

Banknoty 100 i 50 zł przełożone 2 legitymacjami rencisty –emeryta ZUS. Na banknotach leży 13 monet o różnych nominałach_fot. ZUS

 

Waloryzacja to zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja w Polsce ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy. O wzroście emerytur i rent decyduje podwyżka cen towarów i usług konsumpcyjnych i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 roku. Podwyżce podlegają między innymi emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.

Jak wygląda w rzeczywistości podwyżka emerytur i innych świadczeń po waloryzacji o 7 procent?

Kwota minimalnej emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty socjalnej wynosi od 1 marca 1338,44 zł brutto, czyli wzrosła o 87,56 zł.

Dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł brutto, czyli wzrósł o 16,76 zł.

W przypadku, kiedy emerytura przed waloryzacją wynosiła 1800 zł brutto, emeryt otrzyma w marcu wypłatę w wysokości 1926 zł, czyli wyższą o 126 zł. Przez rok otrzyma więcej o 1512 zł. 

Natomiast w przypadku, kiedy emerytura za luty wynosiła 2200 zł brutto, emeryt otrzyma w marcu wypłatę w wysokości 2354 zł, czyli wyższą o 154 zł. Przez rok emeryt zyska 1848 zł.

Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji będzie wypłata 13. emerytury. Emerytura w tym roku wyniesie 1338,44 zł brutto. Trzynastkę Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał wraz ze świadczeniami za kwiecień 2022 roku.

Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się w kwietniu. Wraz z decyzją o nowej wysokości emerytury zostanie wysłana decyzja o przyznaniu tzw. „trzynastki”.

Źródło: Informacja prasowa ZUS z 10 marca 2022 r.

zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok