Zakończyły się warsztaty fotograficznie, w efekcie których powstaje wystawa fotograficzna „Białostoczanie poznaj moich sąsiadów”. Autorzy fotografii pochodzą z różnych dzielnic miasta, na zdjęciach prezentują swoich sąsiadów. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 listopada 2019 (w piątek) o 13.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. 

Bohaterami fotografii są sąsiedzi w różnym wieku: seniorzy, ludzie młodzi, dzieci, fotografowani w różnych sytuacjach: podczas pracy, czynności domowych, rekreacji, realizacji pasji czy hobby, w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, w otoczeniu bliskich czy towarzystwie zwierząt.

Uczestnicy warsztatów zaprosili również swoich sąsiadów i członków rodziny do obserwacji procesu powstawania zdjęć, wspólnego wyboru plenerów. Była to też okazja do rozmowy o wspólnych sąsiedzkich sprawach, do budowania więzi sąsiedzkich, odnowienia kontaktów i nawiązania nowych.
Z pomocą eksperta – profesjonalnego fotografa dokonaliśmy wyboru najlepszych zdjęć, które znajdą się na wystawie. Już dziś zapraszamy Ciebie i Twoich bliskich na wernisaż, który odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ul, św. Rocha 3 w Białymstoku. 15 listopada br. o godz. 13:00. Każdy z bohaterów wystawy otrzyma kopię zdjęcia prezentowanego na wystawie. Wystawa będzie również zaprezentowana podczas Forum Organizacji Pozarządowych 21.11.2019 – organizowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Federację Białystok i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


Podlascy Seniorzy
Jolanta Wołągiewicz

Podlaska Redakcja Seniora Białystok