Przekaż 1,5% swojego podatku w zeznaniu podatkowym na Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu.

KRS: 0000836749

Więcej informacji: https://www.jewishbialystok.pl/wesprzyj-nasz-projekt

logo MIEJSCE

Celem stowarzyszenia jest stworzenie i prowadzenie Muzeum Żydów Białegostoku (zwanego MIEJSCEM). Będziemy w nim popularyzować wiedzę o dziedzictwie kulturowym Żydów zamieszkujących przez stulecia Białystok i region (w tym obszar dzisiejszej Białorusi). Podejmiemy także działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i pielęgnowania dobrych relacji pomiędzy Polakami i Żydami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez organizowanie tematycznych eventów, realizację wystaw, prowadzenie portalu internetowego, fundowanie stypendiów, gromadzenie i udostępnianie zdjęć, dokumentów oraz artefaktów związanych z życiem i działalnością Żydów polskich. Inicjuje także działania o charakterze edukacyjnym i badawczym.

Zdjęcie zniszczonej w czasie II wojny światowej Wielkiej Synagogi w Białymstoku