Bez lektury Naszej Gazetki „Wiecznie młodzi” część słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, nie wyobraża sobie życia. Można dowiedzieć się z niej wiele ciekawych rzeczy i pośmiać się szczerze. To prawdziwa uczta dla ducha. 

Redaktorki przy pracy

A wszystko zaczęło się od pomysłu dwóch naszych koleżanek, Marii Wójcickiej i śp. Krystyny Kuklińskiej stworzenia informatora (gazetki), który dokumentowałby poczynania słuchaczy UTW. Pierwsze trzy numery informatora „Z życia naszego uniwersytetu” ukazały się w 2005 r. 

Wraz ze wzrostem zainteresowania Uniwersytetem Trzeciego Wieku w naszym mieście, zwiększała się też liczba jego studentów. Grono słuchaczy zasilali coraz lepiej wykształceni, aktywni emeryci. Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, inżynierowie, pracownicy administracji biurowej, którzy nadal czuli potrzebę działania, spełniania swoich marzeń, kontynuowania pasji.

W miarę powiększania się zakresu działania UTW, powstawania nowych sekcji tematycznych zapotrzebowanie na takie wydawnictwo rosło. I tak w 2007 roku dojrzał pomysł wydawania gazetki, miesięcznika, „Wiecznie młodzi”. W skład Sekcji Redakcyjnej weszły polonistki: Barbara Wojtulewska-Kostka, Krystyna Szewczyk, Barbara Wilczewska oraz Maria Wójcicka – matematyczka. W 2009 r. dołączyły: Nina Grygoruk – plastyczka, Łarysa Karpiuk – polonistka i Bożena Matwiejczuk – poetka.

Gazetka rozkwitła. Zwiększyła się jej objętość. Zaczęło ukazywać się coraz więcej ciekawych artykułów. Zmieniła się szata graficzna. Ze względu na rosnące grono czytelników nakład wzrósł do 200 egzemplarzy. Zamieszczane artykuły dotyczyły istotnych wydarzeń z życia UTW, dokumentowały interesujące wykłady, koncerty, spotkania muzealne; wystawy malarskie i hafciarskie; uroczystości senioralne uniwersyteckie, miejskie i wojewódzkie, programy międzynarodowe; wycieczki, rajdy, zajęcia gimnastyczne; kontakty z innymi UTW. Zawierały też: wywiady ze znanymi osobistościami; twórczość poetycką, sentencje, dowcipy, porady oraz przepisy.

Gazetki Wiecznie Młodzi

Na początku redakcja borykała się z wieloma trudnościami, miała problemy ze sprzętem i lokalem. Każdy egzemplarz gazetki uczestnicy sekcji sami składali i zszywali ręcznie podczas swego zebrania w biurze UTW.

W następnych latach zmieniał się skład zespołu ze względu na stan zdrowia redaktorek. Ich miejsce zajmowali nowi słuchacze UTW, również osoby współpracujące. Na łamach gazetki pojawiło się wiele pięknych wierszy, ładna grafika, a także krzyżówki, zagadki, rebusy.

W listopadzie 2020 r. ukazał się 100 numer gazetki „Wiecznie Młodzi”. Gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy napłynęły od wielu wiernych czytelników, również spoza naszego UTW, a także zaprzyjaźnionych uniwersytetów z innych miast.

W 2020 r. Maria Wójcicka po dwunastu latach szefowania Sekcji Redakcyjnej, ze względów zdrowotnych, pałeczkę przekazała Bożennie Krzesak-Musze (polonistce), ale nadal współpracuje z Redakcją.. Od 2007 r. w zespole jest też Barbara Wilczewska, która dodatkowo wprowadza w arkana sztuki redakcyjnej i dziennikarskiej nowe koleżanki oraz Krystyna Szewczyk, autorka interesujących artykułów i specjalistka od wnikliwej korekty. 

Po paru latach dołączyli też Bożena Matwiejczuk, która upoetycznia gazetkę oraz Edward Wołoszyn – twórca krzyżówek. Do sekcji należą też: Wala Kendra i Krystyna Stankiewicz – ilustratorki i autorki obrazów na piękne kolorowe okładki, Ala Wysocka, która m. in. wyszukuje sentencje na okładkę i Irena Skwarska, która patrząc świeżym okiem nowicjuszki, inspiruje do zmian.

Wybuch pandemii ograniczył kontakty społeczne i realizację planowanych zajęć UTW. Sekcja Redakcyjna jednak nie zawiesiła działalności, pracowała zdalnie, spotykając się na żywo raz w miesiącu w reżimie sanitarnym. Starała się także, aby przynajmniej raz na kwartał gazetka trafiła do rąk słuchaczy. Druk i skład powierzono profesjonalnej drukarni, a koszty z tym związane pokrywa UTW.

W okresie pandemii ukazały się cztery kolejne numery, które można było odbierać w biurze UTW, przy ul. Zamenhofa. Rozeszły się szybko, jak świeże bułeczki. W czasie izolacji epidemiologicznej podtrzymywały więź ze słuchaczami, podobnie jak strona internetowa UTW i Facebook.

Z utęsknieniem czekamy na wznowienie działalności przez UTW, na spotkania z koleżankami i kolegami. Mamy nadzieję, że na jesieni odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.

Źródło: Strona internetowa UTW; link
„Wiecznie Młodzi” nr 7/2019 (100), str. 3-5.

Zredagowała: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok