Pisanie biografii – spotkanie z Ireną Grudzińską-Gross wokół jej nowej książki ,,Aleksander Weissberg-Cybulski, życie i śmierć”.

Spotkanie prowadzi Krzysztof Czyżewski
25 lipca 2023, godz. 17.00
Kawiarnia literacka ,,Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudzie

Irena Grudzińska-Gross – historyczka literatury i idei, eseistka i publicystka. Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim przerwa­­­ne w 1968 roku kontynuowała we Włoszech i w Stanach Zjedno­czonych (Columbia University, 1982). Wykładała na uniwersyte­tach Emory, New York i Princeton. Kierowała programem dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Funda­cji Forda (1998–2003). W latach 2003–2008 dyrektor In­­stytutu Nauk Humanistycznych Boston Univer­sity. Obecnie profesor w Instytu­cie Slawistyki PAN i stypendystka Fundacji Guggenheima. 

Autorka m.in. książek „Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville, Mickiewicz i wyobraźnia romantyczna” (1995, 2000), ,,Miłosz i Brod­ski. Pole magnetyczne” (2007), ,,Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów” (wraz z Janem Tomaszem Grossem, 2011) oraz zbioru esejów ,,Honor, horror i klasycy” (2012), ,,Miłosz i długi cień wojny” (2020).

W wydawnictwie Pogranicze ukazały się dwie książki autorki:

Irena Grudzińska-Gross / Miłosz i długi cień wojny

Irena Grudzińska-Gross / Honor, horror i klasycy

ZAPRASZAMY

źródło: Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach / Fundacja Pogranicze
Piłsudskiego 37; 16-500 Sejny
+48 875650369; kom. 697976369
 www.pogranicze.sejny.pl

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok