Ageizm (angielskie agism i ageism, od age „wiek”, wymiennie ejdżyzm; także: wiekizm) – to dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy jeśli chodzi z jej znalezienie, jak i utrzymanie.

starszy mężczyzna siedzi na skale nad brzegiem jeziora, fot._pixabay.com

Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako „niepotrzebnych”. Tak w skondensowanej formie można przeczytać na Wikipedii. Jak to odczuwamy na własnej skórze my seniorzy? Myślę, że każdy odczuwa inaczej i w innym zakresie.

Dla poszukujących pracy kobiet już po 35 roku życia zaczynają się pojawiać elementy, które je dyskryminują a pracodawcy eliminują ich oferty pracy na pierwszym etapie rekrutacji. Mężczyźni spotykają się z tym problemem po 45 roku życia. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który w raporcie z eksperymentalnego badania terenowego przedstawił problem dyskryminacji ze względu na wiek w procesie rekrutacji prowadzonej przez pracodawców. Badanie polegało na przedstawieniu pracodawcy fikcyjnego podobnego w zakresie kompetencji CV ale z odmiennym wiekiem kandydata do pracy. Osoby poniżej 30 roku życia otrzymywali czterokrotnie więcej zaproszeń do rekrutacji niż kandydaci po 50 roku życia. Jeśli nałożymy na to tradycyjną już dyskryminację kobiet w średnim wieku to właśnie ich sytuacja jest najgorsza na rynku pracy.

Obecna sytuacja jest wysoce niekorzystna dla szukających oferty pracy jak i dla całej gospodarki. Potrzeba pakietu rozwiązań zapobiegających negatywnym skutkom ageizmu jest paląca i nie powinna być odkładana na wieczne nigdy. Z jednej strony zachęca się do dłuższej aktywności zawodowej, do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji a potem nikt z pracodawców nie chce z tego korzystać. Społeczeństwo się starzeje i do jego obsługi administracyjnej, zdrowotnej i kulturalnej lepiej nadają się pracownicy dojrzali wiekowo z racji podobnej percepcji rzeczywistości, która nas otacza. W tym kierunku powinny być tworzone programy dla rynku pracy aby zniwelować skutki ageizmu.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ageizm
https://pie.net.pl/event/ageizm-w-polsce-podsumowanie-eksperymentalnego-badania-terenowego/

Michał Różycki
Podlaska Redakcja Seniora Białystok