Zapraszamy wszystkich chętnych a szczególnie edukatorów pracujących z dorosłymi 19 października  do Książnicy Podlaskiej na spotkanie upowszechniające rezultaty projektu „The Learning Age” z Programu  Erasmus+.

Stowarzyszenie Szukamy Polski jest jednym z partnerów kończącego się  projektu realizowanego przez z Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Polski .

W Książnicy zaprezentujemy możliwości Programu Erasmus + w tzw. Nieformalnej edukacji dorosłych. Opowiemy o założeniach projektu „The Learnig Age” i edukacji międzypokoleniowej oraz procesie realizacji działań z seniorami i młodzieżą. Na spotkanie zaprezentujemy też platformę cyfrową, na której zgromadziliśmy szereg materiałów i dobrych praktyk opisanych przez partnerów. Pokażemy też kanał video, jego strukturę i możliwości wykorzystania przez edukatorów. Zaproponujemy też dyskusję o edukacji międzypokoleniowej – czy jest to szansa, czy też raczej iluzja.

Obejrzyj filmowe zaproszenie na spotkanie  – kliknij ↓

Stowarzyszenie Szukamy Polski we wszystkich swoich działaniach stara się pokazywać wartość współpracy międzypokoleniowej. Promujemy włączanie wielu pokoleń do wspólnego rozwoju, gdyż każda grupa może coś od siebie dać, ale też wiele zyskać i się nauczyć. Zapraszamy do korzystania z platformy i zapoznania z zawartością strony: https://trainingclub.eu/age/

                                                            Bożena Bednarek
Stowarzyszenie Szukamy Polski