Wszystkim Czytelnikom
wyznania Prawosławnego
z okazji Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy radości
i wszelkiej pomyślności

Podlaska Redakcja Seniora