14 maja 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyła się konferencja, której  tematem było  przystąpienie samorządów miejscowości z Podlasia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.

Organizatorem spotkania była Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP i członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Mieczysław Baszko oraz Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto włodarze podlaskich miast oraz przedstawiciele samorządów miejskich, gminnych i powiatowych z Supraśla, Ciechanowca, Sokółki, Drohiczyna, Perlejewa i Bielska Podlaskiego. Stronę inicjującą spotkanie, poza panią Wicemarszałek, reprezentowali Prezes Roman Postek i przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna. Ja również zostałam zaproszona na to spotkanie.

„Województwo Mazowieckie jest zainteresowane, aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem. Życzyłbym sobie, żeby wszystkie samorządy przystąpiły do Stowarzyszenia, co zaowocuje rozwojem turystyki i będzie służyć nam, Polakom, jak i również naszym zagranicznym gościom.” – mówił Poseł Mieczysław Baszko.
Pani Wicemarszałek Senatu Maria Koc poinformowała o dofinansowaniu w kwocie 250 tys. zł, jakie Stowarzyszenie niedawno otrzymało od Ministerstwa Sportu i Turystyki na pełne oznakowanie szlaku. „Każda miejscowość ma swój potencjał, ale jeśli je połączymy, wszyscy na tym zyskają. Wartością szlaku jest współpraca między samorządami, miejscowościami i podmiotami. Powstaną nowe tablice, mapy, przewodniki, ulotki …” – przekonywała.

Dawniej Wielki Gościniec Litewski był najważniejszym lądowym traktem handlowym i pocztowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Łączył on przed laty Warszawę z Wilnem, czyli Koronę Polską z Wielkim Księstwem Litewskim. Biegł przez Sulejówek, Okuniew, Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski, i dalej – przez Drohiczyn, Perlejewo, Rudkę, Brańsk, Bielsk Podlaski, Białystok, Czarną Białostocką, Sokółkę i Kuźnicę. Natomiast poza krajem szlak wiódł przez Grodno, Druskienniki, Troki i Wilno.

Obecnie Wielki Gościniec Litewski to szlak turystyczny prowadzący śladami dawnego traktu. Rozpoczyna się w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 25, gdzie niegdyś znajdowała się stacja Poczty Saskiej. Dalej prowadzi na Wschodnie Mazowsze i Podlasie, do urokliwych miasteczek i szlacheckich zaścianków, do miejscowości zamieszkałych w ciągu wieków przez ludzi różnych wyznań i narodowości, gdzie z zabytkowymi kościołami sąsiadują cerkwie, meczety i synagogi.

Na szlaku zachowało się wiele pamiątek kultury w postaci obiektów architektonicznych: dworek Milusin w Sulejówku, klasycystyczny zajazd w Stanisławowie, średniowieczny zamek w Liwie, barokowe kościoły w Węgrowie, Pałac Ossolińskich w Rudce, stare cerkwie w Bielsku Podlaskim, monastyr w Supraślu, meczety w Kruszynianach – to tylko przykłady ważnych miejsc na szlaku. Zaliczyć do nich też można Skansen i Górę Krzyży w Wasilkowie, gdyż miasteczko jest już zainteresowane przystąpieniem do inicjatywy.

link do strony: Wielki Gościniec Litewski

Była to najważniejsza droga, która łączyła dwie stolice w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez kilka wieków szlakiem tym podróżowali królowie, szlachta, kupcy, wojsko oraz goście z zagranicy. „Chcemy reaktywować ten trakt handlowy i pocztowy jako szlak turystyczny” –  deklaruje Maria Koc wicemarszałek Senatu RP, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, która jest zresztą pomysłodawczynią oraz inicjatorką tego przedsięwzięcia. Pomysł reaktywowania Wielkiego Gościńca Litewskiego popiera Mieczysław Baszko, poseł na Sejm obecnej kadencji: „Województwo mazowieckie zaczęło intensywnie działać. Po tamtej stronie szlaku mamy bardzo dużo zrobione. Zależy nam, by samorządowców z województwa podlaskiego też zmobilizować, by wstąpili do stowarzyszenia” – mówi Mieczysław Baszko.

Aby szlak mógł zaistnieć i promować te wspaniałe miejscowości na Wschodnim Mazowszu i Podlasiu, potrzebna jest współpraca z samorządami, właścicielami atrakcji turystycznych, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi. Ważne jest, by zmobilizować samorządy podlaskie, aby przystąpiły do tej organizacji i korzystały z faktu, że przez ich tereny biegnie szlak. Można byłoby wspólnie zachęcać turystów do licznego odwiedzania naszych stron, do odpoczywania u nas.

„Chcemy oznakować Szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego. Udało się nam zdobyć na to pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem projektu jest również Poczta Polska. Projekt będzie realizowany w tym roku. Zostaną przygotowane mapy oraz przewodniki” – informuje Maria Koc.

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski zrzesza 37 członków, wśród nich znajdują się samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, właściciele obiektów turystycznych oraz wszyscy pasjonaci turystyki, którzy dążą do jak najlepszego wykorzystania walorów kulturowych, krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych Wschodniego Mazowsza i Podlasia.

„To szansa nie tylko dla restauracji, ale i całego naszego regionu. Przyjadą do nas turyści z całej Polski, może i z Europy. Być może niektórzy przyjadą na jednodniowe wycieczki, ale wiele osób zechce zostać u nas dłużej. Bo nasz region jest piękny. Warto wspierać tę inicjatywę i trzymać kciuki, by się powiodła” – mówił Mirosław Samojlik, współwłaściciel  Restauracji „Folwark Nadawki” w Wasilkowie, który również wziął udział w tym spotkaniu.  Na terenie Folwarku buduje się obecnie hotel z miejscami noclegowymi. Może zagoszczą w nim niebawem turyści na szlaku WGL?

Tak się składa, że do niedawna mieszkałam w okolicach, gdzie organizacja prężnie działa już od kilku lat. Organizowanych jest szereg imprez pod „gościńcowym” szyldem. Znam dobrze ludzi z zapałem propagujących tę cenną inicjatywę. Nie ukrywam, że bardzo mi zależy, aby tereny regionu podlaskiego, na których obecnie zamieszkuję, zostały włączone i korzystały z pełnej przynależności do Stowarzyszenia Lokalnej  Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski. Aby pokazywać piękno natury, dorobek kulturalny, obiekty sakralne oraz  wyroby kulinarne naszej Małej Ojczyzny.

(Zdjęcia ze strony wielkigoscinieclitewski.pl )

Jadwiga Zgliszewska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok