Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach opowiada o dwóch niezwykłych wydarzeniach z historii Bielska Podlaskiego. To Wielki Sejm z 1564 roku i powstanie „Prologu”, czyli najstarszej księgi rękopiśmiennej z Bielska Podlaskiego, napisanej w 1496 roku. Dominik Sołowiej zaprasza do obejrzenia reportażu poświęconego Bielskowi Podlaskiemu i jego związkom z klasztorem w Supraślu. Film powstał dzięki stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego.

https://youtu.be/T3KgSljjAQU


Doroteusz Fionik – etnograf, historyk, założyciel i kustosz prywatnego Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, dzielnicy Bielska Podlaskiego, animator kultury białoruskiej na Podlasiu. Od początku lat 90. zajmuje się historią i etnografią ziemi bielskiej. Autor i współautor kilkunastu książek, w tym serii poświęconej historii niewielkich miejscowości na Podlasiu (wspólnie z o. Grzegorzem Sosną). Od 1998 redaktor naczelny i założyciel kwartalnika krajoznawczego „Bielski Hostineć”. W 1994 współzałożyciel Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Współpracownik tygodnika „Niwa”, miesięczników „Przegląd Prawosławny”, „Czasopis”, członek redakcji „Białoruskich Zeszytów Historycznych”

żródło: pl.wikipedia.org
………….facebook.com

Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok