„Szukamy talentów – wielokulturowość w poezji”  to projekt Związku Tatarów RP Oddziału Bohoniki realizowany  z programu Działaj Lokalnie  X 2017, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Podczas trzech spotkań przedstawialiśmy wiersze  poetów katolickich, prawosławnych, romskich,  żydowskich i tatarskich.

Zapraszaliśmy też gości, którzy byli twórcami, animatorami lub popularyzatorami kultury z różnych kręgów, tworzących mozaikę kultur naszego regionu. Gościliśmy Lucy Lisowską, Iwonę i Wojciecha Januszkiewiczów , Leonardę Szubzdę , księdza mitrata Włodzimierza Misiejuka, przedstawicieli Tatarów z Kaliningradu, zespół taneczno-wokalny Buńczuk i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce .

 Prezentowane były utwory z nowej płyty FTTK „Poszukiwanie”, wiersze autorów już  cześniej publikowanych m.in. Musy Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza. Spośród kilkunastu debiutów wybrane zostały wiersze dotąd niepublikowane, które członkowie jury zakwalifikowało do druku.

Pamiątką z projektu będzie  bowiem  tomik wierszy .

Jury wybrało perełki z przedstawianych utworów. „Tu,gdzie zdarzają się cuda” –   to tytuł tomiku, w którym są wiersze: Michała Adamowicza ,Iwony Januszkiewicz, Stanisławy Jusiewicz ,Haliny Półtorzyckiej ,Stefana Mustafy Półtorzyckiego, Joanny Raczkowskiej, Ewy Rajżewskiej-Bieszczad, Barbary Tatarczuk. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko młodzieży 50+ , ale też i szkolnej.

W przygotowaniach poczęstunku na zakończenie spotkań pomagali -Dżenetta Miśkiewicz, Tamara Asanowicz i Maciej Szczęsnowicz .

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka