Rada Seniorów Gminy Choroszcz podejmuje nowe wyzwania. Myśli o Planie Komunikacji i diagnozowaniu potrzeb seniorów i chce się do tego przygotować z pomocą Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Warsztaty w Choroszczy

8 listopada odbyły się warsztaty, które poprowadziła Bożena Bednarek. Tematem szkolenia było:
„Tworzenie Planu Komunikacji i przygotowanie Rady Seniorów Gminy Choroszcz do przeprowadzenia diagnozy potrzeb seniorów w gminie i zmiany statutu Rady”.

Dodatkowo członkowie Rady skorzystali z oferty coachingu, który poprowadziła Ewa Nosal-Wierzbicka, specjalistka ds. coachingu i mediator sądowy.

Zgłosili też pilną potrzebę warsztatów i doradztwa w dziedzinie narzędzi cyfrowych, szczególnie obsługi poczty i korzystania z maili. Dodatkowo w najbliższym czasie chcą też nauczyć się przygotowania profesjonalnej ankiety do zbadania potrzeb seniorów w gminie i przedstawienia propozycji przeprowadzenia i opracowania ankiety burmistrzowi. Życzymy powodzenia!

Warsztaty w Choroszczy

Członkowie Rady podzielili się także refleksjami z wizyty studyjnej w Łomży, chwalili wartościowy i ciekawy program wizyty przygotowany przez Łomżyńską Radę Seniorów.


Działanie Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów jest możliwe dzięki Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Programowi „Aktywni+”

(foto: Bożena Bednarek i Ewa Wierzbicka – Nosal)

Bożena Bednarek
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Podlaska Redakcja Seniora