W przyszłym tygodniu w Białymstoku rozpocznie się sprzątanie liści w parkach i na skwerach. Pozostawianie ich na zimę przynosi wiele korzyści środowisku.

liście i grabie na trawniku

Nie wygrabianie liści w parkach i na skwerach jesienią jest realizowane w Białymstoku od 2014 roku. Na początku projekt obejmował tylko jeden park – był to Park Lubomirskich, wokół pałacu na Dojlidach. Obecnie akcją objęte są cztery parki i cztery skwery takie jak: Park Lubomirskich, Park Konstytucji 3 Maja, Park Centralny, Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy Teatrze Dramatycznym, Skwer Armii Krajowej, Skwer im. Wł. Zankiewicza przy Muzeum Sybiru, skwer przy ul. Pułkowej oraz bulwary przy ul. Herberta. To właśnie w tych miejscach w przyszłym tygodniu rozpocznie się wielkie grabienie liści.

Pozostałości materii organicznej po zimie zostaną zgrabione w stosy i przez dwa tygodnie pozostawione, żeby organizmy, które w liściach zimowały, zdążyły je opuścić. Następnym działaniem będzie wywiezienie zielonych resztek do dalszego kompostowania.

Białystok był jednym z pierwszych miast, w którym zastosowano takie rozwiązanie. Pozostawione na zimę liście świetnie osłaniają glebę i systemy korzeniowe roślin, które dzięki temu lepiej zimują i mają lepszą kondycję na wiosnę. Poza tym pod koronami drzew powstaje bardzo przyjazne środowisko dla zimujących w butwiejących liściach owadów, ślimaków, pajęczaków, dżdżownic oraz drobnych kręgowców. W zalegającej warstwie liści intensywnie rozwijają się saprofityczne gatunki grzybów, bakterie i wiele drobnych organizmów żywiących się materią organiczną. To powoduje powolny rozkład pozostawionego podłoża, dzięki czemu następuje wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe i poprawa jej struktury. Ponadto dzięki tej biologicznej przemianie zostaje aż pięciokrotnie zredukowana ilość materii organicznej, co istotnie obniża ilość odpadów organicznych, które nie trafiają na wysypisko śmieci.

Niewygrabione liście

  • tworzą ściółkę, która przyczynia się do powstawania próchnicy,
  • kształtują korzystne stosunki wodno-powietrzne oraz termiczne,
  • zmniejszają deficyt składników pokarmowych w glebie,
  • zapobiegają nadmiernemu parowaniu i przesuszaniu się gleby,
  • tworzą miejsce zimowania drobnych zwierząt,
  • wzbogacają ekosystem,
  • utrzymują bioróżnorodność,
  • stanowią ochronę dla roślin i stołówkę dla zwierząt,

Miasto zachęca mieszkańców, żeby na swoim terenie postępowali w podobny sposób. Będzie to bardzo korzystne dla środowiska, w którym żyjemy.

zdjęcia: pixabay.com
źródło: Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Białymstoku

zredagowała:  Elżbieta Urban
Podlaska Redakcja Seniora Białystok