19 kwietnia 2018 roku Klub Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkola nr.1 w Łomży.

Były to dwie grupy „Misie” i „Motylki”,  w sumie 33 dzieci pod opieką  Anny Cekały i Aldony Wiktorzak – wychowawczyń tych grup.

Prowadzącą to spotkanie była Danuta Waśko, która przez wiele lat pracowała jako nauczycielka przedszkola. Od samego początku nawiązała z dziećmi wspaniały kontakt. Na wstępie dzieci przedstawiły program artystyczny a następnie wręczyły seniorom kwiatki własnoręcznie wykonane na zajęciach w przedszkolu. Z kolei nasza koleżanka zaśpiewała przedszkolną piosenkę o wiośnie i sprowokowała dzieci do wypowiadania się na temat tej  pory roku.

Dzieci wykazały się dużą wiedzą i świetnie odpowiadały na zadawane pytania.

Potem nastąpiła wspólna zabawa  przy akompaniamencie akordeonu. Były kółeczka, wężyki, pociągi, śpiew, tańce i wspaniały nastrój. Dawno nie było w klubie tak gwarno i wesoło. Dzieci i seniorzy tańczyli krakowiaka i poleczkę i mali i duzi czuli się bardzo dobrze w swoim towarzystwie.

Następnie był słodki poczęstunek i rozmowy indywidualne seniorów i dzieci przy stole. Dostaliśmy od przedszkolaków podziękowania za mile spędzony czas i zaproszenie do odwiedzenia przedszkola,  w którym przebywają aby dalej kontynuować nawiązaną dzisiaj  znajomość. Oczywiście z radością przyjęliśmy zaproszenie i będą to cykliczne spotkania z okazji różnych uroczystości. Najbliższe spotkanie  to będzie czytanie dzieciom książeczek przez seniorów.
(foto: Halina Czartoryjska i Regina Grzymek)
Regina Grzymek
Podlaska Redakcja Seniora Łomża