Spuście nam na ziemskie niwy…

***

przez listopad – bramę zadumy nad życiem
i śmiercią
wkraczamy na ścieżkę nadziei

Adwent – najpiękniejsza i owocna pora
w wieńcu tajemnic
oczekiwanie

w zmaganiu się światła z ciemnością
zła z dobrem grzechu z łaską
jak przygotować drogę Temu Który
wniesie pokój i radość?

jak wyjść Chrystusowi naprzeciw
usłyszeć wołanie?

myśl biegnie ku przyszłości
nawrócenie odmiana…

w chwale końca czasów On powita na progu

Adwent – zespolenie tęsknot i pragnień
za przychodzącym Bogiem

Regina Świtoń