Podlaski Instytut Kultury zaprasza twórców ludowych z województwa podlaskiego do prezentacji swoich wytworów. Można zgłaszać prace w kategoriach takich jak: garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźba, zabawka ludowa, łyżkarstwo, wycinanka, bednarstwo, kowalstwo, haft. Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 października 2023 roku.

Przegląd ma na celu przede wszystkim promocję kultury ludowej oraz upowszechnienie i tym samym zachowanie tradycyjnego dziedzictwa województwa podlaskiego. Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej ma stanowić zachętę do podtrzymywania tradycji rękodzieła w lokalnym środowisku. To sposób, by pokazać odbiorcom wyjątkową estetykę wyrobów rękodzielniczych, naturalne materiały, z których są wykonane oraz zawartą w nich szczerość artystycznej wypowiedzi.

Podlaski Instytut Kultury zaprasza do uczestnictwa w konkursie twórców mieszkających w województwie podlaskim, zarówno ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jak i niezrzeszonych.

Regulamin Przeglądu Twórczości Ludowej 2023 (PDF, 255.1KB)
Karta Zgłoszenia Przeglad Twórczości Ludowej 2023 (DOCX, 171.7KB)

Szczegółowych informacji udziela:

Krystyna Kunicka
Dział Kultury Ludowej
tel. 85 749 60 50
k.kunicka@pikpodlaskie.pl
kulturaludowa@pikpodlaskie.pl

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok