W Supraślu odbyła się konferencja poświęcona pracom i działaniom instytucji, stowarzyszeniom i osób prywatnych realizowanych w formie wolontariatu społecznego na rzecz środowiska senioralnego Gminy Supraśl.

Głównymi celami konferencji pt. „ Sytuacja wolontariatu społecznego w Gminie Supraśl ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących środowiska senioralnego były:

– identyfikacja działań instytucji samorządowych, kościelnych, prywatnych i organizacji pożytku publicznego zajmujących się wolontariatem społecznym na terenie gminy Supraśl ze szczególnym uwzględnieniem środowiska senioralnego,

– identyfikacja dotychczasowych głównych form działania wolontariatu na terenie gminy Supraśl,

– ustalenie form i zakresu współpracy z różnymi instytucjami z Radą Seniorów Gminy Supraśl

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz Burmistrza Supraśla i zgromadziła ponad 40 osób zaangażowanych w różny sposób w różne formy wolontariatu. Niestety nie dopisały instytucje kościelne.

Wprowadzenie do dyskusji stanowiły 3 przykłady działań w formie wolontariatu przedstawione przez: Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”, MOPS w Łapach oraz Radę Seniorów Gminy Supraśl, która przedstawiła założenia i sposób realizacji projektu „POMOC ZA POMOC” skierowanego do mieszkańców Gminy Supraśl.

Po przerwie rozpoczęła się blisko 2-godzinna dyskusja, w trakcie której zgłaszano następujące propozycje i postulaty oraz ogłoszono decyzje w sprawie dalszych działań dotyczących wolontariatu, nie tylko w Gminie Supraśl. Przyjęto m.in. propozycje, aby w II kw. 2020 roku odbyło się w Supraślu spotkanie programowe z udziałem 15 Rad Seniorów działających w województwie.

Zwrócono się również do władz Gminy Supraśl o stworzenie ośrodka informacji o inicjatywach i realizacjach dotyczących różnych form wolontariatu w Gminie, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób starszych. Rada Seniorów Gminy Supraśl na jednym z najbliższych posiedzeń omówi zasady organizacji takiego Ośrodka.

Konferencję prowadził Krzysztof Wolfram Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl, który podziękował gościom, autorom wystąpień oraz współorganizatorowi Konferencji w Gminie Supraśl za obecność i cenne uwagi w dyskusji.

 (foto: Jolanta Wołągiewicz)

 

                                                                                                                                         Krzysztof Wolfram
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl