Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po raz 31. Miasto Białystok – jak co roku – przyłącza się do tego wydarzenia.

31.Finał WOŚP

Stowarzyszenie „FINAŁ BIAŁYSTOK” – na podstawie zgody Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – utworzyło sztab 31. Finału WOŚP w Białymstoku. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 procent wszystkich zgonów. W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. WOŚP, dzięki tegorocznej zbiórce, chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. Umożliwi to lepsze i skuteczniejsze leczenie sepsy poprzez szybkie wdrożenie celowanego leczenia antybiotykami. 

Promocja Białegostoku opierać się będzie na przyznaniu miastu tytułu Partnera Głównego wydarzenia oraz ekspozycji logotypu miasta i działaniach z tym związanych. Ponadto w pomieszczeniach Centrum Aktywności Społecznej będzie mieściła się siedziba białostockiego sztabu WOŚP.

Historia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła się w 1993 roku i trwa do dziś. Dzięki charytatywnym zbiórkom organizacja wsparła wiele placówek medycznych i uratowała życie wielu ludziom. W czasie zeszłorocznego finału WOŚP na ratunek dziecięcej okulistyki zebrano w całym kraju i poza jego granicami ponad 224,3 mln zł, czyli ponad 13,5 mln zł więcej niż przed rokiem.

źrodło i fot.: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok