_

Wróżby  andrzejkowe

Jest taki zwyczaj w wieczór andrzejkowy,
że wszystkie panny, rozwódki i wdowy,
chcąc wiedzieć co im niesie los – wróżą,
na wodę lejąc wosk.

Nudno samotnej w domu siedzieć,
czy wyjdzie za mąż? każda chce wiedzieć.

Trudno jest dzisiaj o faceta,
bowiem jak głosi statystyka,
po pięć dziewczynek się rodzi,
na jednego chłopczyka.
Nie trzeba zatem sie dziwić,
że każda chce – choć na krótko,
mieć chłopa tylko dla siebie,
na przekór stresom i smutkom.

Nudno samotnej w domu siedzieć,
czy wyjdzie za mąż? każda chce wiedzieć.

Najlepiej widać to w miejscach,
gdzie więcej pań się gromadzi.
Tam taki biedny chłopina
z babami sam nie poradzi.
Choć mały, brzydki i łysy,
cherlawy, z piskliwym głosem,
walczą o niego jak lwice!
Jakby co najmniej był Klosem.

Moje kochane panie!
Sprawdźcie, co niesie wam los.
Wywróżcie ze znaków przyszłość,
na wodę lejąc wosk.

Janina Jakoniuk