Wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy, podnoszenie wiedzy i kompetencji, doradztwo, warsztaty, seminaria szkoleniowo-integracyjne a nawet vochery na rozwój dla każdej z rady – to propozycja Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

To oferta skierowana do przedstawicieli podlaskich rad seniorów w  przedsięwzięciu pod nazwą Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów realizowanym w ramach projektu ASOS 2020.

9 czerwca 2020 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed wraz z wojewodą wręczyli promesy na wygrane projekty z wieloletniego programu ASOS 2014-2020. Stowarzyszenie Szukamy Polski zdobyło 126 415 zł za innowacyjny projekt Ośrodek Wsparcia Podlaskich Rad Seniorów. Nagrodę odebrał Jan Oniszczuk,  prezes stowarzyszenia.

Kiedy w Polsce powstawały pierwsze Rady Seniorów, w Białymstoku panowała na ten temat cisza. Dopiero grupa inicjatywna białostoczan 60+ spowodowała, że po dwóch latach konsultacji 18 stycznia 2017 roku prezydent Białegostoku wręczył akty powołania piętnastu członkom Miejskiej Rady Seniorów. Jako pierwsza w Podlaskiem zainicjowała swoje działanie 14 września 2014 roku Suwalska Rada Seniorów, rok później Rada Seniorów w Łomży. 12 grudnia 2017 roku powstała  Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Większość rad seniorów w Polsce powstało na podstawie artykułu 5c Ustawy z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Taka rada wybrana w demokratycznych wyborach jest ciałem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym dialogu społecznego. W praktyce bywa różnie. Dlatego potrzebna jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych we współpracy z samorządami.

W województwie podlaskim są rady, które pomimo krótkiego okresu działania, odnotowały już pierwsze sukcesy. Niestety, nie wszystkim  to się udało. Miejska Rada Seniorów w Białymstoku nie może pokonać trudnych relacji z białostockim ratuszem a w związku z tym jej skuteczność działania jest niewielka.

Jan Oniszczuk z Promesą dofinansowania w ASOS 2020

Wychodząc naprzeciw tym problemom,  Stowarzyszenie Szukamy Polski stworzyło innowacyjny projekt inspirujący wiele działań na rzecz aktywności  seniorów na Podlasiu. Ma on na celu stworzenia Ośrodka Wsparcia Podlaskich Rad Seniorów. Jolanta Wołągiewicz –  przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego  zaprosiła   do udziału w projekcie przedstawicieli rad seniorów województwa podlaskiego.  Jak podkreśliła, będzie to doskonała okazja do integracji środowiska.

Koordynatorką projektu jest Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, redaktorka naczelna portalu podlaskisenior.pl. W liście intencyjnym, skierowanym do rad seniorów w Podlaskiem, zaprasza do udziału w projekcie. Efektem wspólnej pracy w projekcie będzie promocja rad w regionie i grup intencyjnych, które myślą o powołaniu rady w swojej gminie lub powiecie. W ramach wspólnych spotkań planowane jest też przygotowanie i  opublikowanie Poradnika Podlaskich Rad Seniorów “Pytania i odpowiedzi”. Brzmi to bardzo zachęcająco

Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów już działa i zaprasza do swojej siedziby w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 – od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Zainteresowani, którzy chcieliby zgłosić swój udział w projekcie i zapytać o szczegóły mogą dzwonić pod nr telefonu +48 603 793613 lub kierować mailowo do owprs2020@gmail.com lub bozenabednarek@gmail.com . Działa już też profil na Facebooku pod nazwą: Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, gdzie publikujemy wszystkie aktualne informacje, niebawem uruchomimy też na portalu Podlaski Senior specjalną zakładkę poświęconą Radom Seniora z naszego regionu.
Kliknij w grafikę poniżej, aby wejść na profil na Facebooku:
Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

                                                                                          Krystyna   Cylwik
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok