Mimo trudnego czasu związanego z pandemią, zainteresowanie konkursem Srebro okazało się bardzo duże. 15 października 2020 zakończyliśmy przyjmowanie prac. Do VI edycji  wpłynęło aż 120 utworów. Teraz do pracy nad wyborem laureatów przystępuje kapituła. Wyniki konkursu ogłosimy 6 listopada 2020.

Przypominamy, że uczestnikami konkursu mogły być osoby mieszkające i tworzące w województwie podlaskim lub urodzone tutaj i mające związki z naszym regionem. W VI edycji konkursu zaproponowaliśmy dwie kategorie: ogólną – otwartą  – o dowolnej tematyce wierszy lub prozy i kategorię specjalną, międzypokoleniową– dla uczestników w różnym wieku również młodzieży. Tę kategorię nazwaliśmy „#Kiedy zostaliśmy w domu”.

Statystyka

A teraz trochę statystyki. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu przesłali nam:
88 wierszy i 32 utworów prozatorskich,
61 utworów do kategorii specjalnej #Kiedy zostaliśmy w domu i
59 utworów do kategorii ogólnej.

Inne ciekawe dane to:
– średnia wieku wszystkich uczestników konkursu wyniosła 64 lata,
– różnica wieku między najmłodszym a najstarszym uczestnikiem  konkursu
wynosi  60 lat,
– mężczyźni stanowią 32% uczestników konkursu,
55% stanowią prace spoza Białegostoku.

Ogłoszenie wyników

6 listopada o 13.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ogłosimy nazwiska laureatów podczas transmisji w Internecie . Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczysta gala z udziałem publiczności, którą organizowaliśmy rokrocznie nie odbędzie się. Niemniej jury i organizatorzy przygotują spotkanie z prezentacją nagrodzonych wierszy i fragmentów prozy. Planujemy transmisję z Książnicy Podlaskiej na Facebooku Książnicy oraz rejestrację filmową, którą pokażemy po kilku dniach  na portalu Wrota Podlasia oraz podlaskisenior.pl. Wyniki konkursu będą też opublikowane na portalu podlaskisenior.pl 6.11.2020 r. o godz.14.00.

Laureaci otrzymają statuetki  VI edycji Srebro nie Złoto, nagrody pieniężne i książki  – nagrody rzeczowe prześlemy pocztą. Oprócz nagród regulaminowych przewidujemy nagrody specjalne Polskiego Radia Białystok, Książnicy Podlaskiej oraz wyróżnienia Podlaskiej Redakcji Seniora a także upominki ufundowane przez sponsora

Organizatorzy

Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Szukamy Polski, Podlaska Redakcja Seniora oraz współorganizatorzy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Polskie Radio Białystok. Konkurs jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.

6 listopada będzie też miał swoją premierę tomik z laureatami V edycji konkursu Srebro nie Złoto – współfinansowany  ze środków Miasta Białystok.

Patronami medialnymi konkursu są Polskie Radio Białystok i portal  podlaskisenior.pl

Fundatorem nagród rzeczowych jest Karedent. To sieć nowoczesnych i przyjaznych gabinetów stomatologicznych w województwie podlaskim i mazowieckim.

 

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora