Wydarzenie „Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe”, służy upamiętnieniu dzieła Mickiewicza, poprzez uczynienie z tekstu poetyckiego „Ballad i romansów” przestrzeni międzypokoleniowego dialogu młodych i seniorów.

Działania podejmowane w ramach projektu odbywać będą się w Filiach nr 3, 8 i 9 Książnicy Podlaskiej oraz „Pracowni teatralnej. Justyna Godlewska i Przyjaciele”. Wydarzenia koncentrują się na artystycznej interpretacji dzieła Mickiewicza z 1822 roku, w postaci zilustrowania poszczególnych utworów przez grupy seniorów i młodzieży (zaprezentowania efektów tej pracy w postaci wystawy), a także serii warsztatów teatralnych, których efektem końcowym będzie udramatyzowanie „Ballad i romansów” w formie performatywnego czytania utworów Mickiewicza z udziałem seniorów i młodzieży.

Projekt przeznaczony dla osób dorosłych (60+) oraz młodzieży (13-18lat)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego  funduszu celowego.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zapisy i informacje pod numerem: 85 65-32-437
Koordynator projektu:
Sebastian Kochaniec
Lub e-mail: skochaniec23@gmail.com

 

PROGRAM

11.05.2022 – Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej, ul. Gajowa 73, godz. 14:00 – warsztaty teatralne dla młodzieży
11. 05. 2022 – Filia nr 8 Książnicy Podlaskiej, ul. Witosa 34, godz. 12: 00 – warsztaty ilustratorskie dla seniorów
12. 05. 2022 – Filia nr 8 Książnicy Podlaskiej, ul. Witosa 34, godz. 10:00 – warsztaty teatralne dla seniorów
12.05.2022 – Filia nr 3 Książnicy Podlaskiej, ul. Ciepła, godz. 9:00 – warsztaty ilustratorskie dla młodzieży
19.05.2022 – Filia nr 8 Książnicy Podlaskiej, ul. Witosa 34, godz. 10:00 – warsztaty teatralne dla seniorów
25.05.2022 – Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej, ul. Gajowa 73, godz. 14:00 – warsztaty teatralne dla młodzieży

22.06.2022 – Pracownia teatralna. Justyna i Przyjaciele, ul. Adama Mickiewicza 71a, wspólne warsztaty młodzieży i seniorów przygotowujące do wystawienia performatywnego „Ballad i romansów”, godz. 14:00 – 18:00

9.06.2022 – WERNISAŻ PRAC POWARSZTATOWYCH; Galeria „Parter”, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A,

23.06.2022 – Czytanie performatywne „Ballad”, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 6 piętro, godz. 17:00

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok

Patron medialny