Seniorzy bardzo chętnie korzystają z pobytu w sanatoriach. Sanatoria to nie tylko miejsca, gdzie można odpocząć i zawrzeć nowe znajomości. Są to przede wszystkim miejsca o właściwościach leczniczych, w których pacjenci korzystają z zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych. Zabiegi te pomagają im odzyskać sprawność po przebytej chorobie lub wypadku.

Z leczenia sanatoryjnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą korzystać wszystkie osoby, które są ubezpieczone, a ich stan zdrowia wymaga takiej formy leczenia.

Aby wyjechać do sanatorium, trzeba mieć aktualne skierowanie do sanatorium. Na leczenie uzdrowiskowe kieruje pacjenta lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach umowy podpisanej z NFZ. Może to być lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista.

Lekarz wystawiający skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ocenia aktualny stan zdrowia pacjenta i sprawdza, czy leczenie tego typu jest wskazane.

Skierowanie do sanatorium powinno zawierać:

 • dane osobowe pacjenta, m.in. PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania;
 • pieczątkę Świadczeniodawcy wraz z jego numerem umowy zawartej z NFZ oraz podpis i pieczątkę imienną lekarza wystawiającego skierowanie;
 • informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 • jednoznacznie określone rozpoznanie choroby, która jest podstawą wystawienia skierowania
 • informację o schorzeniach współistniejących;
 • aktualne wyniki badań (w tym badań specjalistycznych, kserokopie kart informacyjnych z leczenia w szpitalu, jeżeli takie leczenie miało miejsce);

W przypadku braku wskazań lub istniejących przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego, skierowanie na leczenie sanatoryjne nie będzie wystawione.

Przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej są:

 • ostre lub przewlekłe choroby zakaźne: czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze;
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);
 • żółtaczka;
 • choroby mające wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki; zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby, nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia;
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, poważne zaburzenia osobowości i zachowania, zespół psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnieni;,
 • alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa;
 • ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne, groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka;

W chwili obecnej przy wyjeździe do sanatorium nie jest wymagane aktualne badanie RTG klatki piersiowej.  Skierowanie na to badanie lekarze wystawiają tylko w przypadku, kiedy zaistnieją do tego wskazania medyczne. Od 28 marca 2022 r. przy wyjeździe do sanatorium nie jest również wymagany test na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Prawidłowo wystawione skierowanie ważne jest 30 dni od daty jego wypisania. W tym czasie powinno być dostarczone przez lekarza, który je wystawił, lub pacjenta, do wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie można wysłać pocztą lub dostarczyć je do NFZ osobiście. Po upływie tego terminu wystawiony dokument traci ważność.

Dostarczone do NFZ skierowanie jest najpierw rejestrowane. Następnie lekarz sprawdzający skierowanie ustala rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego, oraz stwierdza, czy złożone skierowanie jest słuszne i kompletne. Nieprawidłowo wypełnione skierowanie (np. brak pieczątki przychodni) jest odsyłane do uzupełnienia.

W przypadku pozytywnej decyzji lekarza, w ciągu 30 dni od wpływu skierowania do oddziału NFZ, pacjent otrzyma pismo z informacją, gdzie i na jakie leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową został zakwalifikowany. W piśmie będzie również podany numer skierowania. O terminie wyjazdu do sanatorium NFZ powiadamia pacjentów listownie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu sanatoryjnego.

Numer skierowania pozwala śledzić kolejkę do sanatorium w wyszukiwarce skierowań:

https://skierowania.nfz.gov.pl/ap-przegl-skier/servlet/skierowania/show_app

W przypadku, kiedy pacjent nie zostanie zakwalifikowany na wyjazd sanatoryjny, NFZ powiadomi go o zaistniałym fakcie listownie. Wysłana informacja będzie zawierała również uzasadnienie odmowy wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Wydana decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Podczas pobytu w placówce uzdrowiskowej, pacjentowi przysługuje:

 • opieka medyczna całodobowa (lekarska i pielęgniarska);
 • zabiegi przyrodolecznicze w liczbie co najmniej 3 dziennie (w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym) w tym jeden zabieg dziennie z wykorzystaniem naturalnego surowca leczniczego (borowina, wody mineralne, gazy lecznicze) i dwa dodatkowe zabiegi: fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, oraz co najmniej 4 zabiegi dzienne w przypadku rehabilitacja w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym;
 • zabezpieczenie w leki i materiały medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia (leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą);
 • dieta odpowiednia do stanu zdrowia;
 • edukacja zdrowotna;

Osoby dorosłe skierowane na leczenie uzdrowiskowe do sanatorium muszą pokryć część kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Nowe stawki opłat za pobyt w sanatorium obowiązują od kwietnia 2022 r. i są uzasadnione podwyżką cen żywności, energii elektrycznej, wody i środków czystości.

Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie za 21-dniowy turnus wzrosły od 10,50 do 42 zł.

 

Jak informuje NFZ Oddział Podlaski, w Białymstoku okres oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi:

 • dla skierowań złożonych w 2021 r. około 11-12 miesięcy (od daty złożenia);
 • dla skierowań złożonych w 2022 r. około 15 miesięcy (od daty złożenia);

O kolejne skierowanie na wyjazd do sanatorium pacjent może się starać dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowe.

Wyjazd do sanatorium można przyspieszyć. Każdy pacjent zakwalifikowany na leczenie uzdrowiskowe może skorzystać z leczenia w okresie wcześniejszym niż to, wynikające z kolejki – w ramach tzw. „zwrotów”.

W przypadku wyjazdu ze zwrotów, o terminie i miejscowości leczenia uzdrowiskowego pacjent może zostać poinformowany w terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia leczenia (na 13-3 dni przed wyjazdem).

Należy pamiętać, że w przypadku osób dorosłych korzystanie z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej zalecane jest nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Źródło:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyjechac-na-leczenie-do-uzdrowiska/

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1/

https://www.prawo.pl/zdrowie/wzrost-oplat-za-pobyt-w-sanatarium,513618.html

Zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok