Dobiegła końca II edycja konkursu fotograficznego dla seniorów Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura. Główną jego ideą  jest prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, przyrody i ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.

 

 

Do konkursu zgłoszono 42 prace, z czego 32 do kategorii ogólnej …człowiek, miejsce, kultura. Mała liczba prac nadesłanych do kategorii specjalnej #kiedy zostaliśmy w domu pokazała, że znacznie łatwiej mówi się czy pisze o emocjach i uczuciach związanych z pandemią i odosobnieniem, niż pokazuje się je na fotografii. Dlatego szczególne brawa dla tych uczestników konkursu, którzy podjęli ten temat.

 

 

W skład Kapituły konkursu weszli:

Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej; członek Związku Polskich Artystów Fotografików, etatowy fotograf Opery i Filharmonii Podlaskiej, twórca i kurator Operowej Galerii Fotografii, autor wielu projektów fotograficznych i edukacyjnych, wykładowca fotografii z kilkunastoletnim doświadczeniem;

Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej; autor i kurator wielu projektów i wystaw fotograficznych, od lat tworzy i pielęgnuje fotograficzną tradycję i historię Podlasia;

Agnieszka Sadowska, członek kapituły konkursowej; fotoreporter, fotograf prasowy, dokumentuje wydarzenia społeczne i kulturalne w regionie;

Jolanta Wołągiewicz, koordynatorka projektu i sekretarz konkursu, przedstawicielka Stowarzyszenia Szukamy Polski i Redakcji Seniora.

Jurorzy pracowali on-line  i jednogłośnie ustalili werdykt.

W kategorii ogólnej

 

I nagroda Krzysztof  Muzykiewicz z Mielnika – za twórcze, malarskie podejście do pejzażu;

1/3
Krzysztof  Muzykiewicz-
Krzysztof Muzykiewicz- "Jesień tuż"
Krzysztof  Muzykiewicz -
Krzysztof Muzykiewicz - "Przed burzą"
Krzysztof  Muzykiewicz -
Krzysztof Muzykiewicz - "Ruiny kościoła"

II  nagroda Halina Muzykiewicz  z Mielnika – za próbę zmierzenia się z kompozycją fotograficzną i uważną obserwację światła;

1/3
Halina Muzykiewicz -
Halina Muzykiewicz - "Pierwsze promyki"
Halina Muzykiewicz -
Halina Muzykiewicz - "Wiosenne roztopy"
Halina Muzykiewicz -
Halina Muzykiewicz - "Zima na kresach"

 

III nagroda Joanna Onchimowicz z Białegostoku – za spójność w obserwowanym pejzażu we wszystkich pracach i wrażliwość na piękno otaczającej rzeczywistości

1/3
Joanna Onchimowicz
Joanna Onchimowicz "Są takie miejsca"
Joanna Onchimowicz
Joanna Onchimowicz "Nadzieja"
Joanna Onchimowicz
Joanna Onchimowicz "Ślady"

W kategorii specjalnej

II nagroda Joanna Onchimowicz z Białegostoku – za wspaniały, metaforyczny komentarz otaczającej nas trudnej rzeczywistość. Nie łatwo w fotografii mówić wierszem. A Pani się udało.

Joanna Onchimowicz z Białegostoku

I i III nagrody nie przyznano.

Wyróżnienia

za próbę podjęcia tematu w kategorii specjalnej otrzymują:

Genowefa Obuchowicz z Supraśla

Anna Maria Werner z Sokółki

Joanna Sopek z Łap

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, dziękujemy jurorom.

Laureaci, oprócz nagród pieniężnych, otrzymają także dyplomy laureatów, tomik poezji Jana Leończuka „Zadziwienia”, serię 4 książek „Bioróżnorodność Białegostoku”.

Wyróżnieni, oprócz nagród pieniężnych, otrzymają także dyplomy- wyróżnienia

Wszyscy uczestnicy otrzymają tomik Srebro nie złoto – V edycja. Nagrody prześlemy pocztą.

Dziękujemy fundatorom nagród książkowych, którymi są: Pan Józef Zenon Budziński – poeta, Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Podlaska Redakcja Seniora.
Konkurs realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura w przyszłym roku.

Jolanta Wołągiewicz
Podlaska Redakcja Seniora.