Ważne jest, aby osoby starsze były jak najdłużej aktywne. To główny cel Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych Aktywni+. Chociaż zapowiadano, że wyniki konkursu pojawią się przed długim weekendem majowym, to poznaliśmy je dopiero 28 maja 2021.

aktywni plus logo

Nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych Aktywni+  na lata 2021 – 2025 edycja 2021 trwał od 4 do 26 marca 2021 r. Wpłynęło 1658 ofert. 25 maja 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiły jego wyniki. Do dofinansowania rekomendowano 292 oferty.

40 mln zł otrzymały organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie swoich projektów. Mogły to być kwoty od 25 tys.  zł do 250 tys. zł. Dotacje przyznawane były w czterech obszarach działania.

 • Priorytet I –  Aktywność społeczna. Wpłynęło 1040 ofert. Zakwalifikowano do dofinansowania 108 ofert na kwotę 13 252 015, 75 zł.
 • Priorytet II – Partycypacja społeczna. Wpłynęło 122 oferty. Zakwalifikowano do dofinansowania 44 oferty na kwotę 6 793 205, 44 zł.
 • Priorytet III – Włączenie cyfrowe. Wpłynęło 320 ofert. Zakwalifikowano do dofinansowania 81 ofert na kwotę 9 998 970,09 zł
 • Priorytet IV – Przygotowanie do starości. Wpłynęło 176 ofert. Zakwalifikowano do dofinansowania 59 ofert na kwotę 7 626 492,40 zł.
  Łączna kwota wsparcia w konkursie 2021 wyniosła 37 670 683, 68 zł. 

W Podlaskiem złożono niewiele wniosków konkursowych, w porównaniu z innymi województwami. Dofinansowano ich też niewiele m.in:

 • Priorytet I Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM – projekt „Senioralna Akademia Wolontariatu”
 • Priorytet II – Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białegostoku – „ Prowadzenie Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w 2021” 
 • Priorytet III – Fundacja Miasto Białystok – „Aktywizacja, Integracja, Działanie, Samodzielność = zwiększenie kompetencji Cyfrowych i powiązanych kompetencji społecznych wśród seniorów powiatu białostockiego”
 • Priorytet III – Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie z Białegostoku – projekt „Cyfrowy senior” Włączenie cyfrowe czyli działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze”
 • Priorytet III – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki– projekt „E-senior – moja zmiana”
 • Priorytet IV – Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa z Białegostoku – projekt „Dla Zdrowej i Lepszej Starości”
 • Priorytet IV – Centrum Aktywności Społecznych Pryzmat z Suwałk – projekt „Senioralne drogowskazy”

Program Wieloletni na Rzecz Osób Starszych Aktywni+ na lata 2021 – 2025 jest kontynuacją zakończonego w 2020 roku Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Doświadczenia ostatnich lat pokazało, że działania powinny być kontynuowane. Dlatego powołano Program Aktywni+.

źródło:  senior.gov.pl

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok