W województwie podlaskim 25 sierpnia oraz 5 i 6 września 1,2 mln emerytów i rencistów otrzymało czternastą emeryturę o łącznej wartości 1,4 mld zł. Pozostali emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne 10, 15 lub 20 września.

W Podlaskiem dodatkowe świadczenie pieniężne na łączna kwotę 41 mln zł otrzymało już 33 tysiące rencistów i emerytów. Jak już wcześniej informowaliśmy naszych czytelników, o czternastkę nie trzeba wnioskować. Dodatkowe roczne świadczenie ZUS będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego, informuje:

Wszystkie uprawnione osoby otrzymują ją wraz z świadczeniem głównym, w standardowym terminie wypłaty swoich świadczeń. Do tej pory dla mieszkańców naszego regionu wypłaciliśmy 128 mln zł dla 104 tys. emerytów i rencistów. W całym kraju dodatkowe świadczenie otrzymało 3,6 mln osób w łącznej kwocie  4,4 mld zł. Zdecydowana większość z nich, bo ok 80 procent, otrzymała świadczenia w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto. Kolejni uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie 10, 15 lub 20 września razem z bieżącą emeryturą lub rentą.


Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty pobierali emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego i wyniesie „na rękę” 1217,98 zł.
Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymają renciści i emeryci, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.
Źródło: Notatka prasowa ZUS z dnia 07.09.2022 r.
Fot.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział Białystok

Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok