Miasto Białystok i Muzeum Wojska w Białymstoku zapraszają na wystawę „40. rocznica stanu wojennego”. Ta instalacja powstała w oparciu o relacje białostoczan z okresu wprowadzenia stanu wojennego i wczesnych lat 80 XX w.

Autorem wystawy jest Piotr Białokozowicz, pracownik Muzeum Wojska.

Opowiadamy o narodzinach białostockiej Solidarności, która powstawała w istniejących wówczas zakładach przemysłowych. Środkiem ciężkości wystawy są relacje białostoczan bezpośrednio zaangażowanych w działalność związkową a w dalszej perspektywie opozycyjną – mówił autor.

 

wystawa

Wystawa pokazuje niepewność jutra i poczucie zagrożenia jakie było udziałem zwykłych ludzi w tym trudnym dla naszego kraju czasie. Na wystawie wykorzystano fotografie i materiały pokazujące życie codzienne oraz protesty społeczne jakie miały miejsce w tym czasie. Można ją oglądać na Skwerze Armii Krajowej (w pobliżu Pałacyku Gościnnego i Muzeum Wojska w Białymstoku).

W związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce jutro (poniedziałek, 13.12.), o godzinie 9:00 zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki złoży kwiaty przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki.

(źródło i zdjęcia: www.bialystok.pl)

opracowanie: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok