Blisko 70 wyjątkowych prac zaprezentują twórcy ze Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Wernisaż wystawy „Akwarela. Water colour” rozpocznie się we wtorek 6 czerwca o 18:00 w Galerii Parter w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A). Wystawę będzie można oglądać do 27 czerwca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta białostocki Jan Bolesław Perkowski.

akwarela deszczyk w Osiecku

– Akwareliści z SAP regularnie odwiedzają Tykocin, Supraśl i inne miejscowości Białostocczyzny, szukając inspiracji – mówi starosta białostocki.

– Ta wystawa jest creme della creme twórczości kilkudziesięciu artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich. Wernisaż będzie okazją do spotkania i rozmów o wyjątkowej sztuce, jaką jest akwarela – zachęca tworzący od 50 lat Ryszard Rogala, prezes stowarzyszenia, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Obecnie jego prace można obecnie oglądać w Muzeum w Tykocinie.

Fot. Vasile Trandafir 

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Podlaska Redakcja Seniora Białystok