W ramach 80. rocznicy Powstania w Getcie Białostockim przygotowano wystawę dioram w Muzeum Wojska w Białymstoku. Jej wernisaż odbędzie się 4 sierpnia przy ul. J. Kilińskiego 7.

obraz przedstawiający ulicę w getcie

Wernisaż wystawy „80. rocznica powstania w getcie białostockim” rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie głównej Muzeum Wojska. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wystawę tworzą dwie dioramy autorstwa Krzysztofa Chojnackiego, przedstawiające sceny najtragiczniejszych wydarzeń w historii białostockich Żydów: spalenia Wielkiej Synagogi i powstania w getcie. Dopełnieniem ekspozycji jest cykl obrazów Zbigniewa Budzyńskiego „Rynek 1922”, przedstawiających życie na Białostocczyźnie w latach 20. XX wieku.

Ekspozycja prezentowana będzie do końca września 2023 r. Wystawa jest częścią miejskich obchodów związanych z 80. rocznicą tragicznych wydarzeń w getcie. Główne uroczystości odbędą się 16 sierpnia.

Białostockie getto zostało utworzone przez niemieckich okupantów 26 lipca 1941 r. Na obszarze, który dziś wyznaczają ulice Lipowa, H. Sienkiewicza, Towarowa i Poleska, zamknięto ok. 40 tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Główne bramy do getta znajdowały się przy ulicach I. Malmeda (wtedy Kupieckiej) i Jurowieckiej. Zamknięci w getcie ludzie byli zmuszani przede wszystkim do pracy na rzecz władz okupacyjnych.

W 1943 r. Niemcy postanowili zlikwidować getto. Podczas akcji likwidacyjnej, w dniach 15-16 sierpnia wybuchło powstanie, które zostało brutalnie stłumione. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła we wrześniu. Jego mieszkańcy zostali wywiezieni do różnych obozów zagłady, głównie do Treblinki. Szacuje się, że z 40 tysięcy osób przeżyło niecałe 300.

źródło i fot. www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok