Nie Teatr (budynek dawnego Centrum Astoria) serdecznie zaprasza 02.06.2022 (czwartek) o godz. 18 na wydarzenie związane z otwarciem stałej wystawy ikon „Sacrum Profanum”.

Plakat wydarzenia

Na wydarzeniu prezentowane będą ikony oraz malarstwo poświęcone wizerunkowi Maryi z Nazaretu z ekspozycji, która swoją siedzibę ma w zrekonstruowanym dawnym szlacheckim zamku obronnym Jantarowy Kasztel w Kiermusach koło Tykocina. W Nie Teatrze zobaczyć będzie można wybrane prace z kolekcji liczącej ponad 150 obrazów, pochodzące z tak egzotycznych krajów jak Haiti, czy Etiopia.

 

Wystawa stała ikon „Sacrum Profanum”

 

Jantarowy Kasztel – szlachecki zameczek warowny w Kiermusach koło Tykocina, działający od 2010 jako Muzeum Oręża Polskiego, wzbogaca się o nową, stałą wystawę. Ekspozycja „Sacrum Profanum” ma za zadanie zaprezentować ikony według Kanonu Wschodniego (Bizancjum, Grecja, Bałkany, Gruzja, Ruś) oraz ikony Matki Boskiej, a także obrazy przedstawiające sceny biblijne z różnych stron świata (Haiti, Ameryka Południowa, Afryka), gromadzone od 2018 roku. Kolekcja zawiera ponad 150 ikon.

Plakat wydarzenia

Choć pierwsze wzmianki o wyjątkowości matki Chrystusa pojawiają się już w I wieku naszej ery to o kulcie i świętości Marii można mówić od IV wieku. Wtedy to w Efezie, domniemanym miejscu śmierci Marii zbudowano Bazylikę jej poświęconą. W Polsce powszechnie znany jest wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, znajdujący się w Jasnogórskim Klasztorze w Częstochowie, jak i dobrze znana historia z nim związana. Matka Boska Bizantyjska namalowana temperą na lipowej desce – jak głosi legenda – przez Łukasza Ewangelistę została sprowadzona przez Cesarza Konstantyna z Jerozolimy do Konstantynopola. W trakcie działań wojennych obraz dostał się w ręce Księcia Władysława Opolczyka, który przywiózł go do Polski i ofiarował Paulinom na Jasnej Górze. Było to w roku 1382.

Na ścianie wisi wiele Ikon z wizerunkiem Matki Boskiej

Sakralne malarstwo dedykowane Matce Chrystusa pojawiło się również w innych częściach świata. Kult Marii pojawił się za sprawą kolonizatorów, a na Haiti dzięki polskim legionistom z armii Napoleona. Charakteryzuje się specyfiką wynikającą z miejsc w których obrazy powstawały. Historia i wizerunek Matki Boskiej zarówno w przeszłości jak i obecnie jest tematem literackim i malarskim o charakterze niereligijnym. Jej historia i postać inspiruje artystów malarzy z różnych kręgów kulturowych, z różnorodnym doświadczeniem i warsztatem malarskim.

Na stałej wystawie będzie można obejrzeć prace pisane w kanonie ikony z wizerunkiem Matki Boskiej jak i obrazy inspirowane jej historią, stworzone przez współczesnych malarzy.

 

Dodatkowo, zorganizowana zostanie specjalna przestrzeń do prezentacji prac ikonograficznych dla

wszystkich artystów, którzy będą chcieli stworzyć dzieła o tematyce sakralnej.

Bo jak kiedyś powiedziano:

Matka Chrystusa jest jedna, lecz o wielu obliczach

Źródło: Nie Teatr
https://www.nieteatr.pl/

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok