Od września 2019 roku  seniorzy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach kształtujących kompetencje przyszłości. Uwaga – liczba miejsc ograniczona. Projekt Wyższej Szkoły Liderów Przyszłości ma na celu rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań młodszych i starszych mieszkańców Białegostoku.

Seniorzy mają do wyboru kursy z zakresu trzech modułów: kompetencji osobistych (kognitywnych i artystycznych), kompetencji technicznych i komputerowych oraz kompetencji komunikacyjnych.

Specjaliści  będą prowadzić następujące kursy dedykowane seniorom:

zadanie 2 – kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – komunikacja – dorośli i seniorzy

zadanie 4 – kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy

zadanie 6 – kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli

zadanie 7 – kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (taniec) – seniorzy

W  pierwszym semestrze  w ofercie jest taniec hula i tańce europejskie:

– bułgarskie, greckie, macedońskie, serbskie

– brytyjskie, irlandzkie, francuskie, włoskie, hiszpańskie

– polskie, rosyjskie, białoruskie, ukraińskie

zadanie 8 – kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) –  seniorzy

Projekt  jest realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Szkołę Podstawową Innowacyjnej Edukacji i Stowarzyszenia Akademia plus 50.

Rekrutacja  jest prowadzona w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.

Wszystkie informacje  i linki do rejestracji (aby pobrać formularze) są dostępne pod adresem organizatora.  

 

( źródło: informacje od organizatora)

Agnieszka Rybińska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok