XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, odbyło się 9 marca 2023 r. Uczestniczyło w nim 88 członków rad seniorów z naszego województwa, oraz członkowie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Podczas spotkania, jak zawsze, rozmawiano o ważnych dla środowiska seniorów sprawach, w tym głównie o powołaniu Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz zaawansowaniu prac parlamentarnych nad zmianami w ustawie o samorządzie terytorialnym w kwestii dotyczącej powoływania i finansowania rad w gminach, powiatach i województwach.
W skład Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wchodzi 16 osób, w tym głównie przedstawicieli podlaskich rad seniorów, którzy weszli do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów dzięki zaangażowaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w akcję rekrutacyjną do nowej kadencji.
W poprzedniej kadencji podlaskie było reprezentowane jedynie przez 3 osoby. Natomiast Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów, Forum Podlaskich Rad Seniorów oraz Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego pierwszej kadencji mają swój ważny wkład w starania o wprowadzenie zmian w ustawie.
Podczas spotkania forum on-line przypomniano także nasze inne, równie ważne, szczególnie dla lokalnych społeczności działania, w tym skierowane do Pana Marszałka stanowisko II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, który odbył się we wrześniu 2021 r. o potrzebie utworzenie Podlaskiego Centrum Międzypokoleniowego. Pan Marszałek przychylił się do tego stanowiska uznając tę potrzebę za ważną i obiecał zająć się tematem po uruchomieniu nowej perspektywy finansowej.

W obliczu nowych możliwości związanych z nową perspektywą finansową pozwalamy sobie wrócić do tego tematu. Propozycja Stanowiska przyjęta była przez 120 uczestników VI Podlaskiego Forum Rad Seniorów online w dniu 3 września 2021, podczas którego tę propozycję przygotowano. W załączniku przesyłamy Pani  treść stanowiska, które w oryginale złożonym w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w roku 2021. podpisali wszyscy uczestnicy II Kongresu Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. Poddajemy to stanowisko uwadze Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego z nadzieją na kontynuację starań.

 

 

 

 

Jolanta Wołągiewicz