XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, które odbędzie się 9 marca 2023 r. o godzinie 12:00, na platformie Zoom.

Tym razem chcemy rozmawiać o powołanej 8.02.2023 r. Podlaskiej Delegaturze Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz o postępie prac nad ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 243, 2919, 2961 i 2961-A), czyli o zmianach dotyczących powoływania rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządowych i możliwościach finansowania . To bardzo ważne tematy i zapowiadające pozytywne zmiany.
Jak zwykle prosimy o przekazanie informacji o XIII Forum Podlaskich Rad Seniorów i linku do spotkania wszystkim członkom Waszych Rad i o umożliwienie wspólnego wzięcia w nim udziału tym, którzy nie mają możliwości uczestniczyć indywidualnie. 
Prosimy o potwierdzenie otrzymania informacji o Forum mailem pod adres: owprs2020@gmail.com
Jolanta Wołągiewicz, Bożena Bednarek i Jan Oniszczuk