Forum Podlaskich Rad Seniorów to seria cyklicznych spotkań on-line członków 16 rad seniorów działających w  naszym województwie, w którym zwykle uczestniczy około 70 osób.

Organizatorem jest Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów OWPRS, działający przy Stowarzyszeniu Szukamy Polski. Każde forum poświęcamy istotnym problemom osób starszych, aspektom prawnym działania rad seniorów czy udziałowi seniorów w życiu społecznym regionu i kraju. Zapraszamy też do udziału ekspertów, praktyków, parlamentarzystów podlaskich. Jest to także platforma współpracy, inspiracji i integracji podlaskich rad seniorów.
Kolejne, XV Forum Podlaskich Rad Seniorów odbędzie się 04.10.2023 r w godzinach 11:00 – 12:30 na platformie ZOOM. Będzie ono poświęcone udziałowi osób starszych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Bardzo zależy nam na udziale w spotkaniu kandydatów na posłów i senatorów.  W związku z tym zwróciliśmy się do komitetów wyborczych z prośbą o przekazanie naszego zaproszenia kandydatowi/kandydatce na posła/senatora z poszczególnych list wyborczych, którym sprawy seniorów są bliskie. Z uwagi na ograniczony czas spotkania zapraszamy po jednym przedstawicielu z listy każdej partii.

Jolanta Wołągiewicz
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Stowarzyszenie Szukamy Polski