W Operowej Galerii Fotografii OiFP obejrzymy zdjęcia dwudziestu autorów związanych z legendarną już, suwalską grupą fotograficzną  PAcamera Club. Spotkanie wernisażowe z fotografami  poprowadzi Marek Grygiel. Zapraszamy we wtorek, 16 kwietnia o godz. 18.30 do Sali kameralnej OiFP przy Odeskiej 1, wstęp wolny.

 

Na przestrzeni blisko trzydziestu lat przewinęło się przez PAcamera CLUB ponad pięćdziesiąt osób. Dla wielu z nich była to tylko chwilowa przygoda z fotografią, ale dla wielu stała się sensem życia. Jedni szybko zaspakajali swoją ciekawość rejestrowania fotograficznego świata, gdy inni wzniecali w sobie pasję sztuki fotograficznej nieustannie. Jedni wkraczali śmiało na tereny współczesnej sztuki, gdy inni pozostawali na poziomie amatorskich zabaw i fascynacji ciągle rozwijającej się techniki fotografii. Poziom zaangażowania na polach artystycznych, osiąganych przez grupę na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, jest wyjątkowo wielobarwny. Dlatego trudno dziś o jednorodny obraz zjawiska nazywanego PAcamera Club.
Wystawa jest tylko próbą zakreślenia horyzontów poszukiwań artystycznych poszczególnych autorów w różnych okresach ich twórczości, zaś wybrane na wystawę fotografie stanowią jedynie niezbędną, minimalną ilość pozwalającą mówić o wspólnocie pewnych obszarów zainteresowań jej twórców.

 PAcamera Club powstał w 1985 roku w Suwałkach przy Wojewódzkim Domu Kultury, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Zygmunta Gałaszewskiego, który misję założycielską klubu powierzył Stanisławowi J. Wosiowi. Był to wówczas klub zaprzyjaźnionych osób, których łączyła wspólna pasja fotograficzna o różnym stopniu zaangażowania. Wśród członków klubu znajdowali się absolwenci wyższych szkół artystycznych, doświadczeni fotograficy zawodowi, jak również uczniowie szkół średnich czy amatorzy w różnym wieku, hobbystycznie traktujący fotografię. Tamta historia to przede wszystkim seria spektakularnych wystaw z początku lat 90. ubiegłego wieku („Drzewo”, „Kamień”, „Niebo”) organizowanych w Suwałkach, jak również wiele nagród zdobywanych w prestiżowych konkursach fotograficznych (m.in. Biennale Krajobrazu Polskiego, Konfrontacje Fotograficzne, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej) przez pierwszych członków PAcamera Club. Tamte wydarzenia zapracowały na rangę i sławę suwalskiego środowiska fotograficznego w Polsce. Fotograficy współcześnie działający na Suwalszczyźnie, zawodowcy czy amatorzy, często wprost wskazują na swoich mistrzów sztuki fotograficznej, którzy niegdyś tworzyli środowisko PAcamera Club przy WDK w Suwałkach.

Radosław Krupiński

/fotografik, kurator wystaw fotografii w Galerii Fotografii im. Edwarda Hartwiga przy Domu Pracy Twórczej w Wigrach, wykładowca  Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku, założyciel Małej Szkoły Fotografii w Suwałkach, przewodniczący stowarzyszenia „Mała Szkoła Fotografii – PAcamera CLUB; był współzałożycielem, razem ze S. J. Wosiem, Galerii Fotografii PAcamera w Suwałkach, której był pierwszym kuratorem wystaw fotografii do 1999 r./

 

 

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

 

Opracowała Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok