Zapraszamy na promocję książki prof. zw. dr hab. Wojciecha Stefana Sobańca. Opatrzona wieloma fotografiami publikacja zawiera zbiór wierszy oraz felietony, które stanowią dopełnienie bogatej duchowości ich twórcy, profesora nauk medycznych, zafascynowanego historią, harcerza i żeglarza. Przestrzeń jego poezji to białostocka dzielnica Bojary, z którą związany jest od lat.

Wierszy Wojciecha Sobańca nie da się czytać między obiadem a czarną kawą. Wymagają wrażliwego i skłonnego do refleksji czytelnika, zdolnego podjąć dialog ze stale obecną tu przeszłością. Otwierają człowieka na świat i zaświat, na uniwersalne i nieskończone. Ale uczą też, jak ważne w życiu jest posiadanie własnego miejsca, które daje siłę. Omawiany zbiór wierszy to cenna pamiątka dla rodziny i przyjaciół, ale także dla tych czytelników, których zyskał poeta w drodze lektury tej mądrej i ważnej książki.

Prof. dr hab. Teresa Zaniewska

prof. zw. dr hab. Wojciech Stefan Sobaniec – jest pediatrą i neurologiem leczącym kolejne pokolenia pacjentów już od blisko 50 lat. Od 1994 roku był kierownikiem Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku. 

30 września 2022 r., godz. 18.00, Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10

wstęp wolny