Początki mojej działalności społecznej były dość ograniczone, gdyż nie wiedziałem od czego zacząć, w jakim zakresie i w jakim kierunku. Swoją szansę postanowiłem wykorzystać w założonym, przez Burmistrza, Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym od siedmiu lat przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Od 2012 roku jestem słuchaczem UTW, a od 2018 roku jestem prezesem UTW w Siemiatyczach.

spotkanie opłatkowe

Motywacją do działania są uśmiechnięte twarze osób starszych oraz ogromne wsparcie ze strony Burmistrza Miasta oraz Dyrektor Ośrodka Kultury wraz całą załogą. 

Początki nie były zbyt optymistyczne, gdyż do Uniwersytetu Trzeciego Wieku należało niewiele osób. Jednak wspólnie z ówczesna Panią Prezes UTW śp. Alicją Gryniewicz, zaczęliśmy tworzyć zespół wokalny, organizować spotkania integracyjne, opłatkowe, wyjazdy do teatru, kina, opery, na turnusy zdrowotne do Krynicy Morskiej, wyjazd do Parlamentu Europejskiego itp. Dzięki temu zwiększyło się zainteresowanie innych członków UTW, Klubu Seniora w organizację różnego rodzaju spotkań, imprez, warsztatów skierowanych do seniorów itp.

 Dziś Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 140 członków. Większość z nich to ludzie bardzo aktywni. Raz w miesiącu odbywają się wykłady o różnej tematyce, od lutego do czerwca uczęszczamy na zajęcia z komputerów, psychologii, języka angielskiego. Raz w miesiącu spotykamy się przy kawie w lokalu. To dzięki Panu Burmistrzowi, który jako pierwszy w Polsce wprowadził talony na kawę lub herbatę, a tym samym zmobilizował nas do wyjścia z domu.

wizyta w Europarlamencie

Tworzymy również 12 osobowy zespół wokalno-recytatorski, który prowadzi Dyrektor Ośrodka Kultury. Od dwóch lat występujemy z programami z okazji świąt państwowych, rocznicowych, kościelnych itd. Organizujemy spotkania opłatkowe, ogniska, kuligi, święto ziemniaka itp. W 2019 r. braliśmy udział w spotkaniu z młodzieżą, w trakcie którego młodzież rozpoznawała miejsca ze starych fotografii naszego miasta. Uczestniczyliśmy w Paradzie Seniorów w Warszawie.

Na dzień dzisiejszy moim zdaniem bardzo trudno jest dotrzeć do osób starszych, chociaż coraz częściej widać się chęć uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach takich jak m.in: pisanie pisanek, decoupage, nauka wikliniarstwa, zajęcia komputerowe, z psychologii.

Najbardziej odczuwaliśmy brak lokalu przeznaczonego i dostosowanego dla seniorów, do różnego rodzaju spotkań i zajęć. Ogromne poparcie naszych inicjatyw jest po stronie Burmistrza, Dyrekcji Ośrodka Kultury, MOPS-u. Jeszcze w tym roku seniorzy otrzymają pomieszczenia do własnej dyspozycji.

Trudno jest przewidzieć co należy zrobić by pomóc seniorom ale czas sam pokaże. Na pewno nie będziemy siedzieli bezczynnie. Mimo swego wieku jesteśmy pełni zapału do dalszego działania. Chcemy dotrzeć do tych, którzy są samotni, zamknięci w swoich domach i nie wierzą, że jeszcze w tym wieku można spełniać swoje marzenia, pasje, zainteresowania i być potrzebnym innym.

(foto: Siemiatycki Ośrodek Kultury)

Aleksander Barwiejuk
prezes UTW w Siemiatyczach