Miasto Białystok wydało kolejną, szóstą publikację z serii „Bioróżnorodność Białegostoku”. Publikacja nosi tytuł „Ssaki Białegostoku” i jest efektem badania różnorodności biologicznej tej grupy zwierząt na terenie naszego miasta. Do współpracy przy realizacji pozycji udało się zaprosić prof. Mirosława Ratkiewicza oraz dr. Piotra Rode – naukowców pracujących na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

W wyniku prac nad publikacją okazało się, że ssaki Białegostoku są reprezentowane przez 41 gatunków, co stanowi 33,6% wszystkich 122 gatunków ssaków stwierdzonych na terenie Polski. Mało które miasto może poszczycić się tak bogatą liczbą gatunków.

– Chcieliśmy za pomocą tej książki pokazać, jak cenna, ważna i potrzebna jest w naszym życiu bioróżnorodność. Zwłaszcza że żyjemy w czasach zmian klimatycznych i nie wiemy, jaka czeka nas przyszłość – powiedział prof. Mirosław Ratkiewicz.

Książki z serii Bioróżnorodność Białegostoku – Ssaki

Książka obfituje w bogate opisy przybliżające czytelnikowi biologię i zwyczaje zwierząt, opisuje ich siedliska i miejsca występowania. Zawiera też dużo ciekawostek dotyczących poszczególnych gatunków, a także informacje wręcz zaskakujące – dotyczące np. występowania na terenie miasta gatunków rzadkich i będących pod ścisłą ochroną, jak wilk i ryś. Jest bogato ilustrowana zdjęciami wykonanymi przez uznanych przyrodników i fotografików. Całość uzupełniają mapy i zestawienia tabelaryczne. Okładka przedstawia największego ssaka w naszym kraju – samca łosia. Została wykonana przez wydawcę, którym jest firma Apogea Studio Reklamowe w Białymstoku.

– Celem badania bioróżnorodności naszego miasta jest poznanie bogactwa przyrodniczego Białegostoku, miejsc występowania poszczególnych gatunków, ich kondycji w środowisku, a także zagrożeń dla ich egzystencji – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Dzięki tym badaniom będziemy mogli lepiej poznać i chronić wszystkie te gatunki i siedliska, które są najbardziej zagrożone.

Książki z serii Bioróżnorodność Białegostoku

Wkrótce pojawią się kolejne dwie publikacje z cyklu „Bioróżnorodność Białegostoku”. Pierwsza – dotycząca świata pająków, druga – grzybów poliporoidalnych czyli hub. W przygotowaniu są publikacje dotyczące chrząszczy, płazów i gadów oraz owadów zapylających. Projekt „Bioróżnorodność Białegostoku” łącznie będzie liczył 14 publikacji. Zakończy się jesienią 2024 roku wydaniem jednego obszernego dzieła o nazwie „Bioróżnorodność Białegostoku” liczącego kilka tysięcy stron.